Önemli Uyarı

Resmi İstatistik Programı İzleme / Raporlama bölümüne yalnızca yetkisi olanlar girebilmektedir. Yetkisi olan kullanıcılar Kullanıcı Giriş bölümünden siteye giriş yaparak, "Uygulamalarım" menüsünde yer alan İzleme / Raporlama linki aracılığı ile içeriklere erişebilirler.

Ana Sayfa
Enerji

1. Kapsam

Enerji istatistikleri, üretilen ve tüketilen enerji kaynaklarının üretim, tüketim, fiyat ve sektörel analizlere imkan sağlayan verilerden oluşmaktadır.

Elektrik enerjisi üretim-iletim istatistikleri (Combined Heat Power-CHP, birleşik elektrik ve ısı istatistikleri dahil) ile işletmede bulunan elektrik enerjisi santrallarının kurulu güçleri, fiili ve proje üretimleri, yakıt cinsleri, yakıt tüketimleri (CHP santrallerinde üretilen elektrik ve ısı miktarları ile yakıt tüketimleri dahil), iletim tesisleri vb. bilgiler ile aylık ve yıllık yayınlara, enerji denge tablolarına esas oluşturan istatistikler derlenmektedir.

Elektrik dağıtım ve tüketim istatistikleri kapsamında, il düzeyinde ve yıllık olarak, elektrik tüketiminin sektörel dağılımı, şebeke kayıpları, abone sayıları, dağıtım trafolarının adet ve güçleri, dağıtım hat uzunlukları yer almaktadır.

Katı yakıt istatistikleri, katı yakıtların yıllık üretim, tüketim, ithalat-ihracat ve stok bilgilerini içermektedir.

Taşkömürü istatistikleri, taşkömürüne ait saha bazında üretim, iç tüketim, satışlar, stoklar, işleme (yıkama vs.), istihdam, elektrik tüketimi ve patlayıcı madde tüketimi ile ilgili verileri kapsamaktadır.

Kısa dönemli kömür istatistikleri, taşkömürü, linyit ve turbanın aylık üretim, stok ve tüketiminin yanında, ithalat ve ihracat bilgilerini içermektedir.

Doğal gaz istatistikleri kapsamında, doğal gazın üretim, ithalat-ihracat, stoklar ve tüketim bilgileri içerilmektedir.

Petrol istatistikleri ile petrolün üretim, ithalat-ihracat, stok ve tüketim bilgileri kapsanmaktadır.

Yenilenebilir enerji ve atık istatistikleri, yıllık olarak üretim, tüketim, ithalat-ihracat ve stok bilgilerini içermektedir.

Enerji denge tabloları ülkemizin enerji arz ve talep bilgilerini yansıtmaktadır.

Enerji fiyat istatistikleri, petrol, doğal gaz, kömür ve elektrik fiyatlarını kapsamaktadır.

Sektörel enerji tüketimi istatistikleri, sanayi ve hizmet sektörlerine ilişkin enerji tüketim değişkenlerini içermektedir.

2. Mevcut Durum

Elektrik enerjisi üretim-iletim istatistikleri için temel veri kaynakları; Elektrik Üretim A.Ş. (EÜAŞ kanalı ile EÜAŞ’ın Bağlı Ortaklıkları ve EÜAŞ tarafından kiralama ve hizmet alımı yolu ile işletilen mobil santraller, işletme hakkı devredilen santraller, özelleştirme kapsam ve programına alınan santraller) yap işlet, yap işlet devret ve serbest üretim şirketi statüsünde lisans almış olan elektrik üretim şirketleri, otoprodüktör veya otoprodüktör grubu lisansına sahip vb. santraller ile Türkiye Elektrik Dağıtım Şirketi (TEDAŞ) ve Türkiye Elektrik Ticaret ve Taahhüt A.Ş. (TETAŞ)’ın idari kayıtlarıdır. İstatistikler, Türkiye Elektrik İletim A.Ş. (TEİAŞ) tarafından anket ve idari kayıtlar kullanılarak, aylık ve yıllık olarak, ulusal düzeyde derlenmektedir. Ulusal ihtiyaçlar göz önüne alınarak hazırlanan bir sınıflama sistemi kullanılmaktadır. Elektrik üretim-iletim istatistikleri TEİAŞ tarafından yıllık ve aylık olarak web ortamında yayımlanmaktadır (http://www.teias.gov.tr).

Elektrik dağıtım ve tüketim istatistikleri için, elektrik dağıtım müesseseleri, TETAŞ, TEİAŞ, EÜAŞ v.b. kuruluşların idari kayıtları veri kaynağını teşkil etmektedir. TEDAŞ tarafından yıllık olarak derlenen istatistikler, anket ve idari kaynaklar kullanılarak il düzeyinde üretilmektedir. Tüketim dağılımı ilgili kuruluşun geliştirdiği sınıflamaya göre, uygulanan tarifeler esas alınarak yayımlanmaktadır. Ulusal ihtiyaçlar göz önüne alınarak hazırlanan bir sınıflama sistemi kullanılmaktadır. Elektrik dağıtım istatistikleri TEDAŞ tarafından yıllık olarak kitap ve web ortamında yayımlanmaktadır (http://www.tedas.gov.tr).

Katı yakıt istatistikleri, Enerji İşleri Genel Müdürlüğü (EİGM) tarafından yıllık olarak anket ve idari kayıtlar kullanılarak Türkiye düzeyinde derlenmektedir. Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK), Türkiye Kömür İşletmeleri (TKİ), Maden İşleri Genel Müdürlüğü (MİGM), Dış Ticaret Müsteşarlığı ve büyük ölçekli özel üreticiler veri kaynağını teşkil etmektedir. Bu alandaki bilgiler http://www.enerji.gov.tr sayfasında yer almaktadır.

Taşkömürü istatistikleri, Türkiye’deki tek taşkömürü üreticisi olan TTK tarafından, idari kayıtlar esas alınarak, aylık ve yıllık olarak, maden ocağı detayında taşkömürü üretimine ve istihdama dayalı veriler derlenmektedir. Taşkömürü istatistikleri TTK tarafından yıllık olarak kitap ve web ortamında yayımlanmaktadır (http://www.taskomuru.gov.tr).

Doğal gaz istatistikleri, Petrol İşleri Genel Müdürlüğü (PİGM) tarafından, aylık ve yıllık olarak, idari kayıtlar kullanılarak Türkiye düzeyinde derlenmektedir. Temel veri kaynağı BOTAŞ, EPDK, TEİAŞ ve PİGM’in idari kayıtlarıdır. İstatistikler kurumun web sayfasında (http://www.pigm.gov.tr) yayımlanmaktadır.

PİGM tarafından aylık ve yıllık olarak Türkiye düzeyinde üretilen petrol istatistiklerinin veri kaynağı EPDK, EİGM, TEİAŞ ve PİGM’in idari kayıtlarıdır. Petrol istatistikleri, PİGM tarafından yıllık olarak kitap ve web sayfasında (http://www.pigm.gov.tr) yayımlanmaktadır.

Yenilenebilir enerji ve atık istatistikleri, TEİAŞ ve EİGM tarafından anket uygulaması ve idari kaynaklar kullanılarak Türkiye düzeyinde yıllık olarak derlenmektedir. Bu alandaki bilgiler web sayfasında (http://www.enerji.gov.tr) yayımlanmaktadır.

Enerji denge tabloları, EİGM tarafından hazırlanmakta olup, enerji kaynaklarına göre üretim, tüketim, ithalat-ihracat, stok bilgileri ve sektörlere göre enerji tüketim verilerinden  oluşmaktadır. Bu bilgiler anket ve idari kaynaklardan temin edilmekte ve web sayfasında (http://www.enerji.gov.tr) yayımlanmaktadır.

Enerji fiyat istatistikleri kapsamında yer alan petrol ürün fiyatları dağıtım şirketlerinden, doğal gaz fiyatları BOTAŞ’ın idari kayıtlarından ve dağıtım şirketlerinden, kömür fiyatları TTK ve TKİ’nin idari kayıtlarından, elektrik fiyatları TEDAŞ’ın idari kayıtlarından EİGM tarafından üçer aylık dönemler halinde Uluslararası Enerji Ajansı metodolojisine uygun olarak üretilmektedir.

3. Yapılacak Yeni Çalışmalar

Kısa dönemli kömür istatistikleri alanında, 2009 yılından itibaren gerekli göstergeler TÜİK tarafından üretilecektir.

Elektrik ve gaz fiyat istatistikleri, 2007 yılından itibaren uluslararası metodolojiye uygun şekilde TÜİK tarafından üretilecektir.

Sektörel enerji tüketim istatistikleri kapsamında, sanayi ve hizmet sektörlerinde TÜİK tarafından ilk olarak 2005 referans yılı için 2007 yılında veri yayınlanacaktır.