Önemli Uyarı

Resmi İstatistik Programı İzleme / Raporlama bölümüne yalnızca yetkisi olanlar girebilmektedir. Yetkisi olan kullanıcılar Kullanıcı Giriş bölümünden siteye giriş yaparak, "Uygulamalarım" menüsünde yer alan İzleme / Raporlama linki aracılığı ile içeriklere erişebilirler.

Ana Sayfa
Suç ve Adalet

1. Kapsam

Suç ve adalet istatistikleri, polis ve jandarma bölgesi suç istatistikleri, adalet istatistikleri, ceza infaz kurumu istatistikleri ve insan hakları istatistikleri çalışmalarından oluşmaktadır.

Polis ve jandarma bölgesi suç istatistikleri, polisin ve jandarmanın sorumluluk bölgesinde meydana gelen olaylar ile  bu olaylardaki şüpheli ve mağdurlara ilişkin bilgileri kapsamaktadır. 

Adalet istatistikleri, savcılık, mahkeme, icra müdürlükleri, noterlik, adli tıp, Yüksek Hakem Kurulu, askeri savcılık, askeri mahkeme, infaz hakimliği ile adalet personeli yapısına ait bilgileri içermektedir. 

Ceza infaz kurumu istatistiklerinde, hükümlü, tutuklu, ceza infaz kurumu ve tutukevlerine ilişkin bilgiler ile ceza infaz kurumu ve tutukevlerinde meydana gelen olaylar ve denetimli serbestlik hizmetlerine ilişkin bilgiler derlenmektedir.

İnsan hakları istatistikleri, insan hakları ihlal iddiası ile ilgili yapılan başvurular, şikayet konusu kurum, ihlal iddiasında bulunulan hak konuları ve başvuruyu yapan kişiler ile ilgili bilgileri kapsamaktadır.

2. Mevcut Durum

Suç istatistikleri, EGM ile JGnK idari kayıtlarından derlenmektedir.

Adalet istatistikleri kapsamında derlenmekte olan savcılık, mahkeme (adli ve idari yargı), icra müdürlükleri ve infaz hakimliğine ait bilgiler, Adli Sicil ve İstatistik Genel Müdürlüğü (ASİGM) tarafından, yüksek yargı kurumları, noterlik, adli tıp, Yüksek Hakem Kurulu çalışmaları, askeri savcılık, askeri mahkeme ile adalet personeline ait bilgiler, TÜİK Başkanlığı tarafından ilgili kurum kayıtlarından yıllık olarak derlenmektedir.

Ceza infaz kurumu istatistikleri, Adalet Bakanlığı’na bağlı tüm ceza infaz kurumları idari kayıtlarından derlenmektedir. TÜİK Başkanlığı, ceza infaz kurumlarına hükümlü olarak giren ve tahliye olan her bir hükümlüye ait bilgiyi, Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü (CTEGM) ise hükümlü ve tutuklular ile ilgili gruplandırılmış bilgiyi aylık olarak derlemektedir.

İnsan hakları istatistikleri, Başbakanlık İnsan Hakları Başkanlığı (BİHB) tarafından İl ve İlçe İnsan Hakları Kurullarından, İnsan Hakları İhlal İddiası Başvuru Formu ile aylık olarak derlenmektedir.

Suç ve adalet istatistikleri kapsamında üretilen istatistiklerden, polis ve jandarma suç istatistikleri, savcılık, adli ve idari yargı mahkemeleri, icra müdürlükleri, noterlik ve hükümlü istatistikleri için İBBS Düzey 3 kullanılmakta, bu kapsam dışında kalan istatistikler Türkiye geneli için üretilmektedir. Hükümlülerin eğitim durumlarının sınıflandırılmasında ISCED-97, meslek durumlarının sınıflandırılmasında ise ISCO–88 kullanılmaktadır.

Adalet İstatistikleri yayını ile, Güvenlik Birimine Gelen veya Getirilen Çocuk İstatistikleri yayını yıllık olarak kitap, CD ve web ortamında TÜİK Başkanlığı tarafından, insan hakları istatistikleri ise haber bülteni şeklinde BİHB tarafından yayımlanmaktadır.

3. Yapılacak Yeni Çalışmalar

TÜİK Başkanlığı, EGM ve JGnK tarafından derlenmekte olan suç istatistiklerini kapsayan yeni bir yayın hazırlayacaktır. İlgili kurumlar tarafından derlenen veriler, TÜİK Başkanlığı’na 2007 yılından itibaren manyetik ortamda iletilecektir. Güvenlik Birimine Gelen veya Getirilen Çocuk İstatistikleri çalışmasının coğrafi kapsamı, Türkiye genelinde istatistiklerin elde edilebilmesi amacıyla 81 ile genişletilecek ve derlenen veriler manyetik ortamda TÜİK Başkanlığı’na iletilecektir. Çalışma, 2007 yılında EGM ve JGnK tarafından başlatılacaktır.

ASİGM ve TÜİK tarafından iki ayrı yayın olarak basılan Adalet İstatistikleri yayını, 2007 yılından itibaren ASİGM tarafından hazırlanacak, yayının içeriği, TÜİK ile ASİGM’nin yapacağı  ortak çalışma ile belirlenecektir. ASİGM, savcılık aşamasında dava türüne göre hakkında soruşturma yapılan kişi sayıları ile ilgili bilginin derlenebilmesi için, savcılık istatistikleri formunu 2007 yılında yeniden düzenleyecektir.

2007 yılından itibaren ASİGM tarafından yayınlanacak olan “Adalet İstatistikleri” yayını kapsamında, mahkeme, savcılık ve icra müdürlükleri çalışmalarına ait bilgiler ASİGM tarafından derlenecek ve yayımlanacak; Anayasa Mahkemesi, Yargıtay, Danıştay, Askeri Yargıtay, Askeri Yüksek İdare Mahkemesi, Uyuşmazlık Mahkemesi, Milli Savunma Bakanlığı/Askeri Adalet İşleri Başkanlığı, Yüksek Hakem Kurulu, Adli Tıp Kurumu ve Türkiye Noterler Birliği’nin çalışmalarına ait bilgiler TÜİK tarafından derlenerek, yayımlanmak üzere ASİGM’ye gönderilecektir.

Adalet istatistikleri kapsamında derlenen Danıştay çalışmaları ile ilgili istatistikler, ihtiyaca cevap verebilecek şekilde yeniden düzenlenecek, derlenen veriler 2007 yılından itibaren manyetik ortamda yıllık olarak TÜİK Başkanlığı’na iletilecektir.

Mevcut durumda, hem CTEGM hem de TÜİK Başkanlığı tarafından derlenen hükümlü istatistikleri, sadece TÜİK Başkanlığı tarafından derlenecek ve yayımlanacaktır. Adalet Bakanlığı tarafından yürütülmekte olan ve 2008 yılında tamamlanması planlanan Ulusal Yargı Ağı Projesi (UYAP) kapsamında, hükümlü istatistiklerine ilişkin tüm veriler elektronik ortamda (on-line) derlenebileceğinden, kağıt ortamda bilgi derlenmeyecek, yeni veri derleme yöntemine geçildiğinde hükümlü istatistiklerine ait veriler de ASİGM tarafından yayımlanacaktır.

İnsan hakları istatistikleri ile ilgili yürütülmekte olan çalışmanın kapsamı,  ülke genelinde tüm kurum ve kuruluşlara yapılan başvuruları kapsayacak şekilde genişletilecektir. İnsan hakları istatistiklerindeki kapsam eksikliğinin giderilmesi amacıyla 2007 yılında BİHB sorumluluğunda yeni bir çalışma başlatılacaktır. Yeni çalışma ile ayrımcılığın türü ve ayrımcılığa uğrayan kişinin demografik özellikleri ile ilgili bilgiler de derlenecektir.