Sorularla Resmi İstatistikler Dizisi

Kurumumuzun gerek basılı yayın olarak, gerekse internet sayfasında yayımladığı tüm istatistiksel veriler ile birlikte, araştırmaların metodolojisine (kullanılan tanım, kavramlar ve sınıflamalar, araştırmanın kapsamı ve yöntemi, örnek tasarımı vb.) ilişkin açıklamalar da kapsamlı ve güncel olarak kamuoyunun dikkatine sunulmaktadır. İstatistiksel verilerin doğru okunması, sağlıklı yorumlanması ancak metodolojik açıklamaların dikkate alınmasıyla mümkündür. 

Sorularla Resmi İstatistikler Dizisi ile araştırmalara ait teknik ve teorik açıklamaların yanısıra bu konularla ilgili merak edilen, tartışılan, eleştirilen hususlar ile en çok sorulan sorulara ilişkin açıklamalar yer almaktadır.

Dizinin diğer serileri üzerinde çalışmalar devam etmektedir. 

Sorularla Resmi İstatistikler Dizisi yayınları için tıklayınız.