flag (1K)

Türkiye: Ekonomik ve Finansal Veriler

Ulusal Veri Sayfası

Son güncelleme tarihi:21.03.2019
YAYIMLAMA TAKVİMİ
Bu sayfa verilerin yayımlandığı gün güncellenir. Eğer yayımlama tarihleri haftasonu veya ulusal tatillere rastlarsa, veriler bu sayfada bir sonraki iş gününde yayımlanır. Bu sayfadaki veriler Uluslararası Para Fonu (IMF) Yayınlama Standartları Elektronik Bülteninde (DSBB) tanımlanan verilere karşılık gelmektedir. Türkiye'nin taahhüt ettiği istatistiksel standartlar ve DSBB'nin ayrıntılı açıklaması için lütfen DSBB Ana Sayfası'na tıklayın. Aksi belirtilmedikçe, veriler ilk yayınlandıklarında geçicidir ve mevsimsel düzeltme yapılmamıştır (NSA). Alt detaydaki rakamlar yuvarlamalardan dolayı toplamı vermeyebilir.
[ Reel Sektör | Mali Sektör | Finans Sektörü | Dış Sektör | Nüfus ]

Reel Sektör

SDDS Veri Kategorileri ve Bileşenleri
Birimi
Veriler
Hiperlinkler
En son yayımlanan verinin tarihi
En son yayımlanan veri
Bir önceki döneme ilişkin veri
Ek bilgi
Metaveri
Ulusal Hesaplar
   
TÜİK
DSBB
Gayrisafi yurtiçi hasıla, iktisadi faaliyet kollarına (A10) göre cari fiyatlarla (alıcı fiyatlarıyla)

TL Bin

D4/18
1 010 114 366  1 016 805 838
.

** Tarım, ormancılık ve balıkçılık

TL Bin

D4/18

  58 633 927   99 205 795    

** Sanayi

TL Bin

D4/18
  238 868 438   213 931 197    

**** İmalat sanayi

TL Bin

D4/18
  202 905 270   183 294 312    

** İnşaat

TL Bin

D4/18

  63 103 690   66 043 763    
** Hizmetler

TL Bin

D4/18
  246 040 804   243 662 653    

** Bilgi ve iletişim

TL Bin

D4/18
  29 926 026   21 758 802    

** Finans ve sigorta faaliyetleri

TL Bin

D4/18

  18 415 816   31 709 039    

** Gayrimenkul faaliyetleri

TL Bin

D4/18
  67 762 681   64 128 028    
** Mesleki, idari ve destek hizmet faaliyetleri

TL Bin

D4/18
  56 616 576   48 146 421    
** Kamu yönetimi, eğitim, insan sağlığı ve sosyal hizmet faaliyetleri

TL Bin

D4/18

  112 419 534   106 168 088    
** Diğer hizmet faaliyetleri

TL Bin

D4/18
  18 742 062   16 150 975    
** Vergi-sübvansiyon

TL Bin

D4/18

  99 584 812   105 901 077    

Üretim Endeksi

2015=100 (Hacim endeksi)

Oca/19

101,2
117,3
TÜİK
DSBB

Öncü Göstergeler: Kapasite Kullanım Oranı

Sub/19
74,0
74,4
TCMB
DSBB

İstihdam

Bin kişi
Ara/18
27,655
28,314
TÜİK
DSBB

İşsizlik

Bin kişi
Ara/18
4,302
3,981
TÜİK
DSBB

Brüt Ücret-Maaş Endeksi 10/

Toplam Sanayi (2015=100)
D4/18
161,2
162,1
TÜİK
DSBB

Tüketici Fiyatları

Tüketici Fiyat Endeksi (n) 2003=100 
Sub/19
398,71
398,07
TÜİK
DSBB

Üretici Fiyatları

Üretici Fiyat Endeksi (n) 2003=100 
Sub/19
425,26
424,86
TÜİK
DSBB

Mali Sektör

SDDS Veri Kategorileri ve Bileşenleri
Birimi
Veriler
Hiperlinkler
En son yayımlanan verinin tarihi
En son yayımlanan veri
Bir önceki döneme ilişkin veri
Ek bilgi
Metaveri
Devlet Faaliyetleri Tablosu 1/        
Hazine ve Maliye Bakanlığı
DSBB
1 Gelirler
TL
2017
965,607,688.40 898,154,110.30
11 Vergi Gelirleri
TL
2017
567,699,589.50 489,475,837.60
12Sosyal Güvenlik Prim Gelirleri
TL
2017
226,993,420.00 253,865,388.70
13 Hibeler
TL
2017
2,230,059.60 398,497.90
14 Diğer Gelirler
TL
2017
168,684,619.40 154,414,386.10
2 Giderler
TL
2017
1,006,160,138.30 873,028,919.00
21 Personel Giderleri
TL
2017
234,624,525.50 216,838,259.90
22 Mal ve Hizmet Giderleri
TL
2017
162,915,316.30 137,372,666.70
23 Amortisman Giderleri
TL
2017
65,961,936.00 30,237,368.60
24 Faiz Giderleri
TL
2017
69,667,444.20 53,758,476.70    
25 Sübvansiyon Giderleri
TL
2017
53,275,493.60 39,762,624.60    
26 Hibeler
TL
2017
3,233,761.70 2,370,721.30    
27 Sosyal Yardımlar
TL
2017
349,130,238.90 354,525,022.80    
28 Diğer Harcamalar
TL
2017
67,351,422.30 38,163,778.30    
Brüt Faaliyet Dengesi [1-2+23]
TL
2017
25,409,486.10 55,362,559.90    
Net Faaliyet Dengesi [1-2]
TL
2017
-40,552,449.90 25,125,191.30    
MALİ OLMAYAN VARLIK İŞLEMLERİ
       
31 Net Mali Olmayan Varlık Edinimi
TL
2017
47,600,955.80 110,857,512.90    
2M- Harcamalar (2+31)
TL
2017
1,053,761,094.10 983,886,431.90    
Net Borçlanma/Borç Verme Gereği (1-2-31) or (1-2M)
TL
2017
-88,153,405.70 -85,732,321.60    
MALİ VARLIK VE YÜKÜMLÜLÜK İŞLEMLERİ (FİNANSMAN)
       
32 Net Mali Varlık Edinimi
TL
2017
36,997,958.50 33,132,482.60    
321 Yerleşik
TL
2017
37,802,714.10 34,481,150.00    
322 Yerleşik Olmayan
TL
2017
-804,755.60 -1,348,667.40    
33 Net Yükümlülük Artışı
TL
2017
125,557,967.40 119,065,390.80    
331 Yerleşik
TL
2017
108,800,746.50 112,834,580.70    
332 Yerleşik Olmayan
TL
2017
16,757,220.90 6,230,810.10    

Merkezi Hükümet Operasyonları 3/

 

 

Hazine ve Maliye Bakanlığı
DSBB
* Gelirler
TL Milyon
Oca/19
96,951
67,017
* Harcamalar
TL Milyon
Oca/19
91,860
85,088
* Merkezi Yönetim Bütçe Dengesi
TL Milyon
Oca/19
5,091
-18,071
* Bütçe Emanetleri
TL Milyon
Oca/19
0
-583
* Diğer Emanetler 4/
TL Milyon
Oca/19
0
-712
* Avanslar
TL Milyon
Oca/19
0
-7,625
* Merkezi Yönetim Bütçe Dengesi
TL Milyon
Oca/19
5,091
-26,991
* Merkezi Yönetim Bütçe Finansmanı
TL Milyon
Oca/19
-5,091
26,991
**  Borçlanma, Net
TL Milyon
Oca/19
29,479
7,294
   
**  Dış Borçlanma, Net 5/
TL Milyon
Oca/19
17,805
15
**  İç Borçlanma, Net 6/
TL Milyon
Oca/19
11,675
7,280
***  TL Cinsinden Hazine Bonosu
TL Milyon
Oca/19
0
-969
***  TL Cinsinden Devlet Tahvili
TL Milyon
Oca/19
4,640
3,814
*** Döviz Cinsinden Devlet Tahvili
TL Milyon
Oca/19
7,034
4,435
** Net Borç Verme
TL Milyon
Oca/19
-1
-130
** Borç Verme
TL Milyon
Oca/19
0
0
   
** Geri Ödeme
TL Milyon
Oca/19
1
130
   
** Özelleştirme Geliri
TL Milyon
Oca/19
0
0
   
** TMSF Gelir Fazlaları
TL Million
Oca/19
0
0
   
**  Kasa-Banka ve Diğer işlemler
TL Milyon
Oca/19
-34,571
19,567

Merkezi Hükümet İç Borçları 7/

       
Hazine ve Maliye Bakanlığı
DSBB
* Vadeye Göre
TL Milyon
Sub/19
615,156 597,861
**  Kısa Vadeli
TL Milyon
Sub/19
16,310 13,430
*** Nakit
TL Milyon
Sub/19
16,310 13,430
TL
TL Milyon
Sub/19
13,897 11,386    
FX
TL Milyon
Sub/19
2,413 2,044    
*** Nakit Dışı
TL Milyon
Sub/19
0 0
TL
TL Milyon
Sub/19
0 0    
FX
TL Milyon
Sub/19
0 0    
** Orta Vadeli
TL Milyon
Sub/19
244,735 232,892
*** Nakit
TL Milyon
Sub/19
244,735 232,892
TL
TL Milyon
Sub/19
230,065 223,249    
FX
TL Milyon
Sub/19
14,670 9,642    
*** Nakit Dışı
TL Milyon
Sub/19
0 0
TL
TL Milyon
Sub/19
0 0    
FX
TL Milyon
Sub/19
0 0    
**  Uzun Vadeli
TL Milyon
Sub/19
354,111 351,539
*** Nakit
TL Milyon
Sub/19
354,065 351,493
TL
TL Milyon
Sub/19
354,065 351,493    
FX
TL Milyon
Sub/19
0 0    
*** Nakit Dışı
TL Milyon
Sub/19
45 45
TL
TL Milyon
Sub/19
45 45    
FX
TL Milyon
Sub/19
0 0    
Toplam Borç Stoğu
TL Milyon
Sub/19
1,098,071.0 1,067,113.0

Merkezi Hükümet Dış   Borçları 8/

       
Hazine ve Maliye Bakanlığı
DSBB
 Vadeye Göre 8/
ABD $ Milyon
Feb/19
96,412 94,611
.
** Orta Vadeli
ABD $ Milyon
Feb/19
2,543 549
** Uzun Vadeli
ABD $ Milyon
Feb/19
93,868 94,062
.
Alacaklıya göre 
ABD $ Milyon
Feb/19
96,412 94,611
.
** Uluslararası Kuruluşlar
ABD $ Milyon
Feb/19
16,004 16,064
.
** İkili Anlaşmalar
ABD $ Milyon
Feb/19
3,976 4,029
** Ticari Bankalar
ABD $ Milyon
Feb/19
1,835 1,843
.
** Tahvil İhraçları
ABD $ Milyon
Feb/19
74,596 72,675
Döviz Cinslerine Göre
ABD $ Milyon
Feb/19
96,412 94,611
** ABD Doları
ABD $ Milyon
Feb/19
62,935 60,939
** Japon Yeni
ABD $ Milyon
Feb/19
6,159 6,246
** Euro
ABD $ Milyon
Feb/19
25,641 25,747
** Sdr 9/
ABD $ Milyon
Feb/19
1,379 1,379
** Diğer
ABD $ Milyon
Feb/19
298 299
** Hazine Garantili Dış Borçlar
ABD $ Milyon
D3/18
13,935 14,086
Hazine ve Maliye Bakanlığı
DSBB

Finans Sektörü

SDDS Veri Kategorileri ve Bileşenleri
Birimi
Veriler
Hiperlinkler
En son yayımlanan verinin tarihi
En son yayımlanan veri
Bir önceki döneme ilişkin veri
Ek bilgi
Metaveri

Bankacılık Sektörü Analitik Hesapları 10/17/

 

 

   
TCMB
DSBB
Parasal Büyüklükler(M2)18/
TL Bin
Oca/19
1,942,656,164.2
1,939,048,093.7
 
Merkezi Yönetime Verilen Krediler (Kamu Sektörü)
TL Bin 
Oca/19
322,213,683.4
337,051,053.5
 
Diğer İç Krediler  11/
TL Bin
Oca/19
2,369,661,895.0
2,384,004,872.0
 
Dış Pozisyon(Net)
TL Bin
Oca/19
-52,405,363.2
-28,360,007.3
 

Merkez Bankası Analitik Hesapları

   
TCMB
DSBB
Rezerv Para
TL Bin
15/Mar/19
173,083,314.0
167,360,282.0
 
Merkezi Yönetimden Alacaklar (Kamu Sektörü)
TL Bin
15/Mar/19
4,249,298.0
4,159,207.0
 
Diğer Brüt İç Alacaklar 12/
TL Bin
15/Mar/19
0.0
0.0
 
Dış Pozisyon (Net)
TL Bin
15/Mar/19

505,967,074.0

508,817,561.0

   

Faiz Oranları

 

 

       
Ortalama Bankalararası Faiz Oranı (günlük)13/        
Günlük veriler için: TCMB
DSBB

Kısa vadeli devlet iç borçlanma senetleri

       
Günlük veriler için: TCMB
DSBB

Uzun vadeli devlet iç borçlanma senetleri

       
Günlük veriler için: TCMB
DSBB
Avans ve Reeskont Faiz Oranları        
Günlük veriler için: TCMB
DSBB

Mali Sağlamlık Göstergeleri

       
Veriler için: FSI
DSBB

Menkul Kıymetler Borsası (günlük)

 

 

   
Günlük veriler için: TCMB
DSBB

Dış Sektör

SDDS Veri Kategorileri ve Bileşenleri
Birimi
Veriler
Hiperlinkler
En son yayımlanan verinin tarihi
En son yayımlanan veri
Bir önceki döneme ilişkin veri
Ek bilgi
Metaveri

Ödemeler Dengesi 

 

 

   
TCMB
DSBB
Cari işlemler hesabı14/

Milyon ABD Doları

Oca/19
-813
-1,521
   
** Toplam Mal ve Hizmet İhracı 14/

Milyon ABD Doları

Oca/19
16,570
17,169
** Toplam Mal ve Hizmet İthali15/

Milyon ABD Doları

Oca/19
-16,866
-17,866
** Toplam Mal ve Hizmet Dengesi 15/

Milyon ABD Doları

Oca/19
-296
-697
** Birincil gelir dengesi 15/

Milyon ABD Doları

Oca/19
-609
-958
   
** İkincil gelir dengesi 15/

Milyon ABD Doları

Oca/19
92
134
   
Sermaye hesabı 15/

Milyon ABD Doları

Oca/19
28
-1
   
Finansal Hesaplar 16/

Milyon ABD Doları

Oca/19
-2,577
1,146
   
** Doğrudan Yatırımlar 15/

Milyon ABD Doları

Oca/19
-586
-799
** Portföy Yatırımları 15/

Milyon ABD Doları

Oca/19
-6,110
1,693
** Diğer Yatırımlar 15/

Milyon ABD Doları

Oca/19
579
-608
** Resmi Rezervler 15/

Milyon ABD Doları

Oca/19
3,540
860
   

Uluslararası Rezervler 

ABD $ Milyon (n)
15/Mar/19
94,439.5
97,396.4
TCMB
DSBB
Konvertibl Döviz Rezervleri
ABD $ Milyon (n) 
15/Mar/19
72,281.1
75,462.8
IMF Rezerv Dilim Pozisyonu
ABD $ Milyon (n) 
15/Mar/19
157.1
157.0
SDR
ABD $ Milyon (n) 
15/Mar/19
1,344.1
1,343.2
Altın Mevcudu 
ABD $ Milyon (n) 
15/Mar/19
20,657.1
20,433.3
Diğer Rezerv Varlıkları
ABD $ Milyon (n) 
15/Mar/19
-
-

Uluslararası Rezervler ve Döviz Likiditesi

ABD $ Milyon
Oca/19
96,781
93,027
TCMB
DSBB

Dış Ticaret  

TÜİK
DSBB
Toplam ihracat (f.o.b.)
ABD $ Milyon
Oca/19
13,170
13,879
Toplam ithalat (c.i.f.)
ABD $ Milyon 
Oca/19
15,673
16,553

Uluslararası Yatırım Pozisyonu, net 19/

ABD $ Milyon
D4/18
-355,166
-339,090
TCMB
DSBB
Varlıklar
ABD $ Milyon
D4/18
234,189
226,790
** Doğrudan yatırımlar
ABD $ Milyon
D4/18
51,076
50,233
** Portföy yatırımları
ABD $ Milyon
D4/18
1,000
1,147
*** Hisse senetleri
ABD $ Milyon
D4/18
380
436
*** Borç senetleri
ABD $ Milyon
D4/18
620
711
** Diğer yatırımlar
ABD $ Milyon
D4/18
89,085
90,696
** Rezerv varlıklar
ABD $ Milyon
D4/18
93,028
84,714
Yükümlülükler
ABD $ Milyon
D4/18
589,355
565,880
**Doğrudan yatırımlar
ABD $ Milyon
D4/18
136,054
114,526
** Portföy yatırımları
ABD $ Milyon
D4/18
140,194
133,023
*** Hisse senetleri
ABD $ Milyon
D4/18
29,700
27,573
*** Borç senetleri
ABD $ Milyon
D4/18
110,494
105,450
** Diğer yatırımlar
ABD $ Milyon
D4/18
313,107
318,331
Brüt Dış Borç Stoku
US $ Million
Q3/18
448,452 457,374
Hazine ve Maliye Bakanlığı
DSBB
* Genel Hükümet
US $ Million
Q3/18
92,278 92,696    
** Kısa Vade
US $ Million
Q3/18
0 0    
*** Para ve Mevduatlar
US $ Million
Q3/18
0 0    
*** Borç Senetleri
US $ Million
Q3/18
0 0    
*** Krediler
US $ Million
Q3/18
0 0    
*** Ticari Kredi ve Avanslar
US $ Million
Q3/18
0 0    
*** Diğer Borç Yükümlülükleri
US $ Million
Q3/18
0 0    
** Uzun Vade
US $ Million
Q3/18
92,278 92,696    
*** Özel Çekme Hakları (Tahsisatlar) 
US $ Million
Q3/18
1,339 1,349    
*** Para ve Mevduatlar
US $ Million
Q3/18
0 0    
*** Borç Senetleri
US $ Million
Q3/18
66,745 66,869    
*** Krediler
US $ Million
Q3/18
24,194 24,478    
*** Ticari Kredileri ve Avanslar
US $ Million
Q3/18
0 0    
*** Diğer Borç Yükümlülükleri
US $ Million
Q3/18
0 0    
* Merkez Bankası
US $ Million
Q3/18
5,504 578    
** Kısa Vade
US $ Million
Q3/18
5,496 570    
*** Para ve Mevduatlar
US $ Million
Q3/18
5,496 570    
*** Borç Senetleri
US $ Million
Q3/18
0 0    
*** Krediler
US $ Million
Q3/18
0 0    
*** Ticari Kredi ve Avanslar
US $ Million
Q3/18
0 0    
*** Diğer Borç Yükümlülükleri
US $ Million
Q3/18
0 0    
** Uzun Vade
US $ Million
Q3/18
8 8    
*** Özel Çekme Hakları (Tahsisatlar) 
US $ Million
Q3/18
0 0    
*** Para ve Mevduatlar
US $ Million
Q3/18
0 0    
*** Borç Senetleri
US $ Million
Q3/18
0 0    
*** Krediler
US $ Million
Q3/18
8 8    
*** Ticari Kredileri ve Avanslar
US $ Million
Q3/18
0 0    
*** Diğer Borç Yükümlülükleri
US $ Million
Q3/18
0 0    
* Mevduat Toplayan Kurumlar (Merkez Bankası Hariç)
US $ Million
Q3/18
171,495 182,441    
** Kısa Vade
US $ Million
Q3/18
60,567 66,846    
*** Para ve Mevduatlar
US $ Million
Q3/18
46,712 49,774    
*** Borç Senetleri
US $ Million
Q3/18
161 137    
*** Krediler
US $ Million
Q3/18
13,694 16,935    
*** Ticari Kredi ve Avanslar
US $ Million
Q3/18
0 0    
*** Diğer Borç Yükümlülükleri
US $ Million
Q3/18
0 0    
** Uzun Vade
US $ Million
Q3/18
110,928 115,595    
*** Para ve Mevduatlar
US $ Million
Q3/18
0 0    
*** Borç Senetleri
US $ Million
Q3/18
37,930 38,555    
*** Krediler
US $ Million
Q3/18
72,998 77,040    
*** Ticari Kredi ve Avanslar
US $ Million
Q3/18
0 0    
*** Diğer Borç Yükümlülükleri
US $ Million
Q3/18
0 0    
* Diğer Sektörler
US $ Million
Q3/18
166,716 168,983    
** Kısa Vade
US $ Million
Q3/18
50,193 52,510    
*** Para ve Mevduatlar
US $ Million
Q3/18
0 0    
*** Borç Senetleri
US $ Million
Q3/18
15 14    
*** Krediler
US $ Million
Q3/18
4,803 5,500    
*** Ticari Kredi ve Avanslar
US $ Million
Q3/18
45,376 46,995    
*** Diğer Borç Yükümlülükleri
US $ Million
Q3/18
0 0    
** Uzun Vade
US $ Million
Q3/18
116,523 116,473    
*** Para ve Mevduatlar
US $ Million
Q3/18
0 0    
*** Borç Senetleri
US $ Million
Q3/18
10,687 11,228    
*** Krediler
US $ Million
Q3/18
105,377 104,802    
*** Ticari Kredi ve Avanslar
US $ Million
Q3/18
458 443    
*** Diğer Borç Yükümlülükleri
US $ Million
Q3/18
0 0    
* Doğrudan Yatırım
US $ Million
Q3/18
12,459 12,675    
** Doğrudan yatırım işletmelerinin doğrudan yatırımcılara olan borç yükümlülükleri
US $ Million
Q3/18
9,545 9,661    
** Doğrudan yatırımcıların doğrudan yatırım işletmelerine olan borç yükümlülükleri
US $ Million
Q3/18
341 353    
** Grup şirketlerine olan borç yükümlülükleri
US $ Million
Q3/18
2,573 2,661    

Döviz Kurları (günlük)

günlük veriler için: TCMB
DSBB

Nüfus

SDDS Veri Kategorileri ve Bileşenleri
Birimi
Veriler
Hiperlinkler
En son yayımlanan verinin tarihi
En son yayımlanan veri
Bir önceki döneme ilişkin veri
Ek bilgi
Metaveri
NÜFUS
Bin kişi
2018
82,003
80,811
TÜİK
DSBB


Dipnotlar
1/ Türkiye'de mali yıl takvim yılıdır.
2/ Kamu İktisadi Teşekküllerinin net iç borçlanması "bankacılık" bölümünde gösterilmiştir.
3/ Merkezi devlet hükümeti ve diğer idari birimleri kapsamaktadır. Detaylı bilgi için: http://www.treasury.gov.tr/stat/ti2-06.htm
4/ Diğer emanetler, emanete alınmış emekli keseneklerini de içermektedir.
5/ Bütçe açığının finansmanında kısa dönemli dış borçlanma kullanılmamaktadır.
6/ Devlet İç Borçlanma Senetlerinin alacaklılara göre dağılımı bulunmamaktadır.
7/ Mevcut durumda, yalnız aşağıdaki sınıflandırma çerçevesinde veri raporlanabilmektedir.
8/ Kümülatif ve geçicidir. Orta ve uzun vadeli dış borçları içermektedir.
9/ IMF'ten sağlanan borçları ve SDR içermektedir. Detaylı bilgi için: http://www.treasury.gov.tr/
10/ Toplam Sanayi (2010=100)
11/ Özel sektör ve banka dışı mali kuruluşlardan alacakları gösterir.
12/ Tasarruf mevduatı ve sigorta fonundan alacakları gösterir.
13/ Bankalararası günlük faiz ortalamalarının aylık ortalamasıdır. İlgili diğer veriler "http://www.tcmb.gov.tr/" adresinde bulunabilir.
14/ Aylık,akım,bavul ticareti dahil.
15/ Aylık, akım.
16/ Aylık,akım,reservler dahil.
17/ Parasal sektörün içeriği 2005 yılı Aralık ayından itibaren Merkez Bankası ve mevduat bankalarının yanısıra katılım bankalarını ve kalkınma ve yatırım bankalarını ve para piyasası fonlarını da kapsayacak biçimde genişletilmiştir. Bu bağlamda, “Parasal Büyüklükler (M2)”, Merkezi Yönetime Verilen Yurtiçi Krediler ( Kamu Sektörü), “Diğer Yurtiçi Krediler” ve “Net Dış Pozisyon” serileri revize edilmiştir.
18/ 2005 yılı Aralık ayından başlayarak  M1= Dolaşımdaki Para+ Vadesiz Mevduatlar (TL, YP)  ve M2= M1+Vadeli Mevduatlar (TL, YP)  şeklindedir.
Kalkınma ve Yatırım Bankalarının  ve katılım bankalarının mevduatları ( fonları) M2’ye eklenmiştir. Ayrıca  M2, parasal sektörün döviz mevduatlarını da kapsamaktadır.
19/Dönemsel, stok

 

Tabloda Kullanılan Kısaltma ve Semboller

TL Türk Lirası 
n Nihai Veri
FX FX Kavramı döviz cinsinden ve dövize endeksli olan senetleri içermektedir.
f.o.b Mal bedeli-gemiye yükleninceye kadar yapılan masraflar
c.i.f Mal bedeli-sigorta-navlun