flag (1K)

Türkiye: Ekonomik ve Finansal Veriler

Ulusal Veri Sayfası

Son güncelleme tarihi:17.09.2020
YAYIMLAMA TAKVİMİ
Bu sayfa verilerin yayımlandığı gün güncellenir. Eğer yayımlama tarihleri haftasonu veya ulusal tatillere rastlarsa, veriler bu sayfada bir sonraki iş gününde yayımlanır. Bu sayfadaki veriler Uluslararası Para Fonu (IMF) Yayınlama Standartları Elektronik Bülteninde (DSBB) tanımlanan verilere karşılık gelmektedir. Türkiye'nin taahhüt ettiği istatistiksel standartlar ve DSBB'nin ayrıntılı açıklaması için lütfen DSBB Ana Sayfası'na tıklayın. Aksi belirtilmedikçe, veriler ilk yayınlandıklarında geçicidir ve mevsimsel düzeltme yapılmamıştır (NSA). Alt detaydaki rakamlar yuvarlamalardan dolayı toplamı vermeyebilir.
[ Reel Sektör | Mali Sektör | Finans Sektörü | Dış Sektör | Nüfus ]

Reel Sektör

SDDS Veri Kategorileri ve Bileşenleri
Birimi
Veriler
Hiperlinkler
En son yayımlanan verinin tarihi
En son yayımlanan veri
Bir önceki döneme ilişkin veri
Ek bilgi
Metaveri
Ulusal Hesaplar
   
TÜİK
DSBB
Gayrisafi yurtiçi hasıla, iktisadi faaliyet kollarına (A10) göre cari fiyatlarla (alıcı fiyatlarıyla)  TL Bin
D2/20
 1 041 642 710  1 073 600 148
.

** Tarım, ormancılık ve balıkçılık

TL Bin

D2/20

  54 502 918   29 939 605    

** Sanayi

 TL Bin
D2/20
  219 644 910   246 257 498    

**** İmalat sanayi

TL Bin

D2/20

  181 605 420   206 373 114    

** İnşaat

 TL Bin
D2/20
  68 903 065   59 603 997    
** Hizmetler TL Bin

D2/20

  215 357 574   252 619 271    

** Bilgi ve iletişim

 TL Bin
D2/20
  30 068 404   27 859 161    

** Finans ve sigorta faaliyetleri

TL Bin

D2/20

  51 827 556   39 612 969    

** Gayrimenkul faaliyetleri

 TL Bin
D2/20
  75 890 593   76 168 507    
** Mesleki, idari ve destek hizmet faaliyetleri TL Bin

D2/20

  49 615 616   54 355 988    
** Kamu yönetimi, eğitim, insan sağlığı ve sosyal hizmet faaliyetleri  TL Bin
D2/20
  143 932 607   152 994 511    
** Diğer hizmet faaliyetleri TL Bin
D2/20
  18 832 307   28 616 093    
** Vergi-sübvansiyon   TL Bin

D2/20

  113 067 161   105 572 550    

Üretim Endeksi

2015=100 (Hacim endeksi)

Tem/20

119,3
114,0
TÜİK
DSBB

Öncü Göstergeler: Kapasite Kullanım Oranı

Agu/20
73,3
70,7
TCMB
DSBB

İstihdam

Bin kişi
Haz/20
26,531
25,858
TÜİK
DSBB

İşsizlik

Bin kişi
Haz/20
4,101
3,826
TÜİK
DSBB

Brüt Ücret-Maaş Endeksi 10/

Toplam Sanayi (2015=100)
D2/20
170,6
207,5
TÜİK
DSBB

Tüketici Fiyatları

Tüketici Fiyat Endeksi (n) 2003=100 
Agu/20
472,61
468,56
TÜİK
DSBB

Üretici Fiyatları

Üretici Fiyat Endeksi (n) 2003=100 
Agu/20
501,85
490,33
TÜİK
DSBB

Mali Sektör

SDDS Veri Kategorileri ve Bileşenleri
Birimi
Veriler
Hiperlinkler
En son yayımlanan verinin tarihi
En son yayımlanan veri
Bir önceki döneme ilişkin veri
Ek bilgi
Metaveri
Devlet Faaliyetleri Tablosu 1/        
Hazine ve Maliye Bakanlığı
DSBB
1 Gelirler
TL
Q1/20
360,911,627.44 383,628,842.76
11 Vergi Gelirleri
TL
Q1/20
169,383,206.24 214,229,228.05
12Sosyal Güvenlik Prim Gelirleri
TL
Q1/20
81,340,792.43 95,942,468.87
13 Hibeler
TL
Q1/20
1,072,047.99 1,310,445.32
14 Diğer Gelirler
TL
Q1/20
109,115,580.78 72,146,700.51
2 Giderler
TL
Q1/20
423,144,783.97 425,941,654.78
21 Personel Giderleri
TL
Q1/20
110,674,621.42 95,087,435.95
22 Mal ve Hizmet Giderleri
TL
Q1/20
36,795,292.10 79,966,397.88
23 Amortisman Giderleri
TL
Q1/20
50,600,247.50 50,600,247.47
24 Faiz Giderleri
TL
Q1/20
36,660,937.20 35,415,388.12    
25 Sübvansiyon Giderleri
TL
Q1/20
26,484,319.88 18,532,332.81    
26 Hibeler
TL
Q1/20
1,169,633.97 693,180.12    
27 Sosyal Yardımlar
TL
Q1/20
141,998,714.97 131,407,117.64    
28 Diğer Harcamalar
TL
Q1/20
18,761,016.95 14,239,554.79    
Brüt Faaliyet Dengesi [1-2+23]
TL
Q1/20
-11,632,909.03 8,287,435.45    
Net Faaliyet Dengesi [1-2]
TL
Q1/20
-62,233,156.53 -42,312,812.03    
MALİ OLMAYAN VARLIK İŞLEMLERİ
   
31 Net Mali Olmayan Varlık Edinimi
TL
Q1/20
-28,552,008.97 3,675,915.05    
2M- Harcamalar (2+31)
TL
Q1/20
394,592,775.00 429,617,569.83    
Net Borçlanma/Borç Verme Gereği (1-2-31) or (1-2M)
TL
Q1/20
-33,681,147.56 -45,988,727.08    
MALİ VARLIK VE YÜKÜMLÜLÜK İŞLEMLERİ (FİNANSMAN)
   
32 Net Mali Varlık Edinimi
TL
Q1/20
53,842,220.02 31,014,840.29    
321 Yerleşik
TL
Q1/20
53,750,023.30 29,736,313.48    
322 Yerleşik Olmayan
TL
Q1/20
92,196.72 1,278,526.82    
33 Net Yükümlülük Artışı
TL
Q1/20
87,682,318.83 77,103,540.76    
331 Yerleşik
TL
Q1/20
59,076,656.67 68,994,450.94    
332 Yerleşik Olmayan
TL
Q1/20
28,605,662.15 8,109,089.82    

Merkezi Hükümet Operasyonları 3/

 

 

Hazine ve Maliye Bakanlığı
DSBB
* Gelirler
TL Milyon
Tem/20
86,529 66,272
* Harcamalar
TL Milyon
Tem/20
116,225 85,643
* Merkezi Yönetim Bütçe Dengesi
TL Milyon
Tem/20
-29,696 -19,370
* Bütçe Emanetleri
TL Milyon
Tem/20
-7,122 -3,449
* Diğer Emanetler 4/
TL Milyon
Tem/20
0 0
* Avanslar
TL Milyon
Tem/20
253 71
* Merkezi Yönetim Bütçe Dengesi
TL Milyon
Tem/20
-36,565 -22,749
* Merkezi Yönetim Bütçe Finansmanı
TL Milyon
Tem/20
36,565 22,749
**  Borçlanma, Net
TL Milyon
Tem/20
50,376 -187    
**  Dış Borçlanma, Net 5/
TL Milyon
Tem/20
128 -14,786
**  İç Borçlanma, Net 6/
TL Milyon
Tem/20
50,248 14,599
***  TL Cinsinden Hazine Bonosu
TL Milyon
Tem/20
0 306
*** Döviz Cinsinden Hazine Bonosu
TL Milyon
Tem/20
0 0    
***  TL Cinsinden Devlet Tahvili
TL Milyon
Tem/20
6,359 14,293
*** Döviz Cinsinden Devlet Tahvili
TL Milyon
Tem/20
43,889 0
** Net Borç Verme
TL Milyon
Tem/20
-216 0
** Borç Verme
TL Milyon
Tem/20
0 0    
** Geri Ödeme
TL Milyon
Tem/20
216 0    
** Özelleştirme Geliri
TL Milyon
Tem/20
0 0    
** TMSF Gelir Fazlaları
TL Million
Tem/20
0 0    
**  Kasa-Banka ve Diğer işlemler
TL Milyon
Tem/20
-14,026 22,935

Merkezi Hükümet İç Borçları 7/

       
Hazine ve Maliye Bakanlığı
DSBB
* Vadeye Göre
TL Milyon
Tem/20
1,046,718 983,903
**  Kısa Vadeli
TL Milyon
Tem/20
122,986 94,765
*** Nakit
TL Milyon
Tem/20
122,986 94,765
TL
TL Milyon
Tem/20
31,710 31,710    
FX
TL Milyon
Tem/20
91,276 63,055    
*** Nakit Dışı
TL Milyon
Tem/20
0 0
TL
TL Milyon
Tem/20
0 0    
FX
TL Milyon
Tem/20
0 0    
** Orta Vadeli
TL Milyon
Tem/20
518,141 488,350
*** Nakit
TL Milyon
Tem/20
470,475 442,315
TL
TL Milyon
Tem/20
374,415 372,858    
FX
TL Milyon
Tem/20
96,061 69,457    
*** Nakit Dışı
TL Milyon
Tem/20
47,666 46,035
TL
TL Milyon
Tem/20
17,464 17,464    
FX
TL Milyon
Tem/20
30,202 28,572    
**  Uzun Vadeli
TL Milyon
Tem/20
405,590 400,788
*** Nakit
TL Milyon
Tem/20
379,958 375,156
TL
TL Milyon
Tem/20
379,958 375,156    
FX
TL Milyon
Tem/20
0 0    
*** Nakit Dışı
TL Milyon
Tem/20
25,632 25,632
TL
TL Milyon
Tem/20
25,632 25,632    
FX
TL Milyon
Tem/20
0 0    
Toplam Borç Stoğu
TL Milyon
Tem/20
1,720,874 1,641,317

Merkezi Hükümet Dış   Borçları 8/

       
Hazine ve Maliye Bakanlığı
DSBB
 Vadeye Göre 8/
ABD $ Milyon
Tem/20
96,991 95,896
.
** Orta Vadeli
ABD $ Milyon
Tem/20
2,572 2,560
** Uzun Vadeli
ABD $ Milyon
Tem/20
94,420 93,337
.
Alacaklıya göre 
ABD $ Milyon
Tem/20
96,991 95,896
.
** Uluslararası Kuruluşlar
ABD $ Milyon
Tem/20
15,473 14,953
.
** İkili Anlaşmalar
ABD $ Milyon
Tem/20
3,886 3,785
** Ticari Bankalar
ABD $ Milyon
Tem/20
1,563 1,466
.
** Tahvil İhraçları
ABD $ Milyon
Tem/20
76,069 75,692
Döviz Cinslerine Göre
ABD $ Milyon
Tem/20
96,991 95,896
** ABD Doları
ABD $ Milyon
Tem/20
67,239 67,260
** Japon Yeni
ABD $ Milyon
Tem/20
6,263 6,135
** Euro
ABD $ Milyon
Tem/20
21,834 20,878
** Sdr 9/
ABD $ Milyon
Tem/20
1,383 1,356
** Diğer
ABD $ Milyon
Tem/20
271 267
** Hazine Garantili Dış Borçlar
ABD $ Milyon
Q1/20
14,189 14,374
Hazine ve Maliye Bakanlığı
DSBB

Finans Sektörü

SDDS Veri Kategorileri ve Bileşenleri
Birimi
Veriler
Hiperlinkler
En son yayımlanan verinin tarihi
En son yayımlanan veri
Bir önceki döneme ilişkin veri
Ek bilgi
Metaveri

Bankacılık Sektörü Analitik Hesapları 10/17/

 

 

   
TCMB
DSBB
Parasal Büyüklükler(M2)18/
TL Bin
Tem/20
3,141,537,244.0
3,001,226,975.2
 
Merkezi Yönetime Verilen Krediler (Kamu Sektörü)
TL Bin 
Tem/20
732,836,020.9
707,147,217.5
 
Diğer İç Krediler  11/
TL Bin
Tem/20
3,371,371,793.0
3,257,897,359.0
 
Dış Pozisyon(Net)
TL Bin
Tem/20
81,996,167.7
104,779,673.4
 

Merkez Bankası Analitik Hesapları

   
TCMB
DSBB
Rezerv Para
TL Bin
Eyl/11/20
380 288 128,0
375 915 214,0
 
Merkezi Yönetimden Alacaklar (Kamu Sektörü)
TL Bin
Eyl/11/20
88 547 301,0
88 943 955,0
 
Diğer Brüt İç Alacaklar 12/
TL Bin
Eyl/11/20
0,0
0,0
 
Dış Pozisyon (Net)
TL Bin
Eyl/11/20

631 257 783,0

622 508 107,0

   

Faiz Oranları

 

 

       
Ortalama Bankalararası Faiz Oranı (günlük)13/        
Günlük veriler için: TCMB
DSBB

Kısa vadeli devlet iç borçlanma senetleri

       
Günlük veriler için: TCMB
DSBB

Uzun vadeli devlet iç borçlanma senetleri

       
Günlük veriler için: TCMB
DSBB
Avans ve Reeskont Faiz Oranları        
Günlük veriler için: TCMB
DSBB

Mali Sağlamlık Göstergeleri

       
Veriler için: FSI
DSBB

Menkul Kıymetler Borsası (günlük)

 

 

   
Günlük veriler için: TCMB
DSBB

Dış Sektör

SDDS Veri Kategorileri ve Bileşenleri
Birimi
Veriler
Hiperlinkler
En son yayımlanan verinin tarihi
En son yayımlanan veri
Bir önceki döneme ilişkin veri
Ek bilgi
Metaveri

Ödemeler Dengesi 

 

 

   
TCMB
DSBB
Cari işlemler hesabı14/

Milyon ABD Doları

Tem/20
-1,817 -2,927    
** Toplam Mal ve Hizmet İhracı 14/

Milyon ABD Doları

Tem/20
17,161 14,932
** Toplam Mal ve Hizmet İthali15/

Milyon ABD Doları

Tem/20
-18,726 -17,269
** Toplam Mal ve Hizmet Dengesi 15/

Milyon ABD Doları

Tem/20
-1,565 -2,337
** Birincil gelir dengesi 15/

Milyon ABD Doları

Tem/20
-332 -567    
** İkincil gelir dengesi 15/

Milyon ABD Doları

Tem/20
80 -23    
Sermaye hesabı 15/

Milyon ABD Doları

Tem/20
2 0    
Finansal Hesaplar 16/

Milyon ABD Doları

Tem/20
-4,996 -988    
** Doğrudan Yatırımlar 15/

Milyon ABD Doları

Tem/20
-226 1
** Portföy Yatırımları 15/

Milyon ABD Doları

Tem/20
-254 1,449
** Diğer Yatırımlar 15/

Milyon ABD Doları

Tem/20
-3,233 5,269
** Resmi Rezervler 15/

Milyon ABD Doları

Tem/20
-1,283 -7,707    

Uluslararası Rezervler 

     
TCMB
DSBB
Konvertibl Döviz Rezervleri
ABD $ Milyon (n) 
Eyl/11/20
88 188,5
87 546,6
IMF Rezerv Dilim Pozisyonu
ABD $ Milyon (n) 
Eyl/11/20
43 740,9
43 335,3
SDR
ABD $ Milyon (n) 
Eyl/11/20
159,5
159,6
Altın Mevcudu 
ABD $ Milyon (n) 
Eyl/11/20
1 380,5
1 386,4
Diğer Rezerv Varlıkları
ABD $ Milyon (n) 
Eyl/11/20
42 907,7
42 665,3

Uluslararası Rezervler ve Döviz Likiditesi

ABD $ Milyon
Tem/20
90,254
86,345
TCMB
DSBB

Dış Ticaret  

TÜİK
DSBB
Toplam ihracat (f.o.b.)
ABD $ Milyon
Tem/20
15,012
13,455
Toplam ithalat (c.i.f.)
ABD $ Milyon 
Tem/20
17,709
16,308

Uluslararası Yatırım Pozisyonu, net 19/

ABD $ Milyon
D2/20
-341,546
-303,629
TCMB
DSBB
Varlıklar
ABD $ Milyon
D2/20
227,329
235,752
** Doğrudan yatırımlar
ABD $ Milyon
D2/20
51,868
51,489
** Portföy yatırımları
ABD $ Milyon
D2/20
1,368
1,514
*** Hisse senetleri
ABD $ Milyon
D2/20
530
530
*** Borç senetleri
ABD $ Milyon
D2/20
838
984
** Diğer yatırımlar
ABD $ Milyon
D2/20
87,748
90,604
** Rezerv varlıklar
ABD $ Milyon
D2/20
86,345
92,145
Yükümlülükler
ABD $ Milyon
D2/20
568,875
539,381
**Doğrudan yatırımlar
ABD $ Milyon
D2/20
162,599
128,292
** Portföy yatırımları
ABD $ Milyon
D2/20
112,503
120,071
*** Hisse senetleri
ABD $ Milyon
D2/20
24,672
21,863
*** Borç senetleri
ABD $ Milyon
D2/20
87,831
98,208
** Diğer yatırımlar
ABD $ Milyon
D2/20
293,773
291,018
Brüt Dış Borç Stoku
US $ Million
Q1/20
431,034 437,622
Hazine ve Maliye Bakanlığı
DSBB
* Genel Hükümet
US $ Million
Q1/20
103,245 99,650    
** Kısa Vade
US $ Million
Q1/20
0 0    
*** Para ve Mevduatlar
US $ Million
Q1/20
0 0    
*** Borç Senetleri
US $ Million
Q1/20
0 0    
*** Krediler
US $ Million
Q1/20
0 0    
*** Ticari Kredi ve Avanslar
US $ Million
Q1/20
0 0    
*** Diğer Borç Yükümlülükleri
US $ Million
Q1/20
0 0    
** Uzun Vade
US $ Million
Q1/20
103,245 99,650    
*** Özel Çekme Hakları (Tahsisatlar) 
US $ Million
Q1/20
1,315 1,326    
*** Para ve Mevduatlar
US $ Million
Q1/20
0 0    
*** Borç Senetleri
US $ Million
Q1/20
79,763 75,815    
*** Krediler
US $ Million
Q1/20
22,167 22,509    
*** Ticari Kredileri ve Avanslar
US $ Million
Q1/20
0 0    
*** Diğer Borç Yükümlülükleri
US $ Million
Q1/20
0 0    
* Merkez Bankası
US $ Million
Q1/20
8,393 8,421    
** Kısa Vade
US $ Million
Q1/20
8,385 8,413    
*** Para ve Mevduatlar
US $ Million
Q1/20
8,385 8,413    
*** Borç Senetleri
US $ Million
Q1/20
0 0    
*** Krediler
US $ Million
Q1/20
0 0    
*** Ticari Kredi ve Avanslar
US $ Million
Q1/20
0 0    
*** Diğer Borç Yükümlülükleri
US $ Million
Q1/20
0 0    
** Uzun Vade
US $ Million
Q1/20
8 8    
*** Özel Çekme Hakları (Tahsisatlar) 
US $ Million
Q1/20
0 0    
*** Para ve Mevduatlar
US $ Million
Q1/20
0 0    
*** Borç Senetleri
US $ Million
Q1/20
0 0    
*** Krediler
US $ Million
Q1/20
8 8    
*** Ticari Kredileri ve Avanslar
US $ Million
Q1/20
0 0    
*** Diğer Borç Yükümlülükleri
US $ Million
Q1/20
0 0    
* Mevduat Toplayan Kurumlar (Merkez Bankası Hariç)
US $ Million
Q1/20
144,983 150,776    
** Kısa Vade
US $ Million
Q1/20
53,811 56,190    
*** Para ve Mevduatlar
US $ Million
Q1/20
47,004 48,396    
*** Borç Senetleri
US $ Million
Q1/20
119 67    
*** Krediler
US $ Million
Q1/20
6,688 7,727    
*** Ticari Kredi ve Avanslar
US $ Million
Q1/20
0 0    
*** Diğer Borç Yükümlülükleri
US $ Million
Q1/20
0 0    
** Uzun Vade
US $ Million
Q1/20
91,172 94,586    
*** Para ve Mevduatlar
US $ Million
Q1/20
0 0    
*** Borç Senetleri
US $ Million
Q1/20
31,435 33,537    
*** Krediler
US $ Million
Q1/20
59,737 61,049    
*** Ticari Kredi ve Avanslar
US $ Million
Q1/20
0 0    
*** Diğer Borç Yükümlülükleri
US $ Million
Q1/20
0 0    
* Diğer Sektörler
US $ Million
Q1/20
162,961 166,840    
** Kısa Vade
US $ Million
Q1/20
56,102 58,499    
*** Para ve Mevduatlar
US $ Million
Q1/20
0 0    
*** Borç Senetleri
US $ Million
Q1/20
0 0    
*** Krediler
US $ Million
Q1/20
2,653 2,844    
*** Ticari Kredi ve Avanslar
US $ Million
Q1/20
53,449 55,655    
*** Diğer Borç Yükümlülükleri
US $ Million
Q1/20
0 0    
** Uzun Vade
US $ Million
Q1/20
106,859 108,341    
*** Para ve Mevduatlar
US $ Million
Q1/20
0 0    
*** Borç Senetleri
US $ Million
Q1/20
11,077 11,204    
*** Krediler
US $ Million
Q1/20
95,224 96,601    
*** Ticari Kredi ve Avanslar
US $ Million
Q1/20
559 536    
*** Diğer Borç Yükümlülükleri
US $ Million
Q1/20
0 0    
* Doğrudan Yatırım
US $ Million
Q1/20
11,451 11,934    
** Doğrudan yatırım işletmelerinin doğrudan yatırımcılara olan borç yükümlülükleri
US $ Million
Q1/20
8,564 8,745    
** Doğrudan yatırımcıların doğrudan yatırım işletmelerine olan borç yükümlülükleri
US $ Million
Q1/20
319 331    
** Grup şirketlerine olan borç yükümlülükleri
US $ Million
Q1/20
2,568 2,858    

Döviz Kurları (günlük)

günlük veriler için: TCMB
DSBB

Nüfus

SDDS Veri Kategorileri ve Bileşenleri
Birimi
Veriler
Hiperlinkler
En son yayımlanan verinin tarihi
En son yayımlanan veri
Bir önceki döneme ilişkin veri
Ek bilgi
Metaveri
NÜFUS
Bin kişi
2019
83,155
82,003
TÜİK
DSBB


Dipnotlar
1/ Türkiye'de mali yıl takvim yılıdır.
2/ Kamu İktisadi Teşekküllerinin net iç borçlanması "bankacılık" bölümünde gösterilmiştir.
3/ Merkezi devlet hükümeti ve diğer idari birimleri kapsamaktadır. Detaylı bilgi için: http://www.treasury.gov.tr/stat/ti2-06.htm
4/ Diğer emanetler, emanete alınmış emekli keseneklerini de içermektedir.
5/ Bütçe açığının finansmanında kısa dönemli dış borçlanma kullanılmamaktadır.
6/ Devlet İç Borçlanma Senetlerinin alacaklılara göre dağılımı bulunmamaktadır.
7/ Mevcut durumda, yalnız aşağıdaki sınıflandırma çerçevesinde veri raporlanabilmektedir.
8/ Kümülatif ve geçicidir. Orta ve uzun vadeli dış borçları içermektedir.
9/ IMF'ten sağlanan borçları ve SDR içermektedir. Detaylı bilgi için: http://www.treasury.gov.tr/
10/ Toplam Sanayi (2010=100)
11/ Özel sektör ve banka dışı mali kuruluşlardan alacakları gösterir.
12/ Tasarruf mevduatı ve sigorta fonundan alacakları gösterir.
13/ Bankalararası günlük faiz ortalamalarının aylık ortalamasıdır. İlgili diğer veriler "http://www.tcmb.gov.tr/" adresinde bulunabilir.
14/ Aylık,akım,bavul ticareti dahil.
15/ Aylık, akım.
16/ Aylık,akım,reservler dahil.
17/ Parasal sektörün içeriği 2005 yılı Aralık ayından itibaren Merkez Bankası ve mevduat bankalarının yanısıra katılım bankalarını ve kalkınma ve yatırım bankalarını ve para piyasası fonlarını da kapsayacak biçimde genişletilmiştir. Bu bağlamda, “Parasal Büyüklükler (M2)”, Merkezi Yönetime Verilen Yurtiçi Krediler ( Kamu Sektörü), “Diğer Yurtiçi Krediler” ve “Net Dış Pozisyon” serileri revize edilmiştir.
18/ 2005 yılı Aralık ayından başlayarak  M1= Dolaşımdaki Para+ Vadesiz Mevduatlar (TL, YP)  ve M2= M1+Vadeli Mevduatlar (TL, YP)  şeklindedir.
Kalkınma ve Yatırım Bankalarının  ve katılım bankalarının mevduatları ( fonları) M2’ye eklenmiştir. Ayrıca  M2, parasal sektörün döviz mevduatlarını da kapsamaktadır.
19/Dönemsel, stok

 

Tabloda Kullanılan Kısaltma ve Semboller

TL Türk Lirası 
n Nihai Veri
FX FX Kavramı döviz cinsinden ve dövize endeksli olan senetleri içermektedir.
f.o.b Mal bedeli-gemiye yükleninceye kadar yapılan masraflar
c.i.f Mal bedeli-sigorta-navlun