flag (1K)

Türkiye: Ekonomik ve Finansal Veriler

Ulusal Veri Sayfası

Son güncelleme tarihi:14.06.2019
YAYIMLAMA TAKVİMİ
Bu sayfa verilerin yayımlandığı gün güncellenir. Eğer yayımlama tarihleri haftasonu veya ulusal tatillere rastlarsa, veriler bu sayfada bir sonraki iş gününde yayımlanır. Bu sayfadaki veriler Uluslararası Para Fonu (IMF) Yayınlama Standartları Elektronik Bülteninde (DSBB) tanımlanan verilere karşılık gelmektedir. Türkiye'nin taahhüt ettiği istatistiksel standartlar ve DSBB'nin ayrıntılı açıklaması için lütfen DSBB Ana Sayfası'na tıklayın. Aksi belirtilmedikçe, veriler ilk yayınlandıklarında geçicidir ve mevsimsel düzeltme yapılmamıştır (NSA). Alt detaydaki rakamlar yuvarlamalardan dolayı toplamı vermeyebilir.
[ Reel Sektör | Mali Sektör | Finans Sektörü | Dış Sektör | Nüfus ]

Reel Sektör

SDDS Veri Kategorileri ve Bileşenleri
Birimi
Veriler
Hiperlinkler
En son yayımlanan verinin tarihi
En son yayımlanan veri
Bir önceki döneme ilişkin veri
Ek bilgi
Metaveri
Ulusal Hesaplar
   
TÜİK
DSBB
Gayrisafi yurtiçi hasıla, iktisadi faaliyet kollarına (A10) göre cari fiyatlarla (alıcı fiyatlarıyla)

TL Bin

D1/19
  914 699 050  1 010 114 366
.

** Tarım, ormancılık ve balıkçılık

TL Bin

D1/19

  26 073 567   58 633 927    

** Sanayi

TL Bin

D1/19
  216 461 322   238 868 438    

**** İmalat sanayi

TL Bin

D1/19

  185 008 046   202 905 270    

** İnşaat

TL Bin

D1/19
  54 494 117   63 103 690    
** Hizmetler

TL Bin

D1/19

  211 374 075   246 040 804    

** Bilgi ve iletişim

TL Bin

D1/19
  22 532 910   29 926 026    

** Finans ve sigorta faaliyetleri

TL Bin

D1/19

  32 887 802   18 415 816    

** Gayrimenkul faaliyetleri

TL Bin

D1/19
  69 020 624   67 762 681    
** Mesleki, idari ve destek hizmet faaliyetleri

TL Bin

D1/19

  45 848 698   56 616 576    
** Kamu yönetimi, eğitim, insan sağlığı ve sosyal hizmet faaliyetleri

TL Bin

D1/19
  129 480 787   112 419 534    
** Diğer hizmet faaliyetleri

TL Bin

D1/19

  19 407 152   18 742 062    
** Vergi-sübvansiyon

TL Bin

D1/19

  87 117 995   99 584 812    

Üretim Endeksi

2015=100 (Hacim endeksi)

Mar/19

115,0
100,0
TÜİK
DSBB

Öncü Göstergeler: Kapasite Kullanım Oranı

May/19
76,3
75,0
TCMB
DSBB

İstihdam

Bin kişi
Sub/19
27,355
27,157
TÜİK
DSBB

İşsizlik

Bin kişi
Sub/19
4,730
4,668
TÜİK
DSBB

Brüt Ücret-Maaş Endeksi 10/

Toplam Sanayi (2015=100)
D1/19
176,2
161,2
TÜİK
DSBB

Tüketici Fiyatları

Tüketici Fiyat Endeksi (n) 2003=100 
May/19
413,52
409,63
TÜİK
DSBB

Üretici Fiyatları

Üretici Fiyat Endeksi (n) 2003=100 
May/19
456,74
444,85
TÜİK
DSBB

Mali Sektör

SDDS Veri Kategorileri ve Bileşenleri
Birimi
Veriler
Hiperlinkler
En son yayımlanan verinin tarihi
En son yayımlanan veri
Bir önceki döneme ilişkin veri
Ek bilgi
Metaveri
Devlet Faaliyetleri Tablosu 1/        
Hazine ve Maliye Bakanlığı
DSBB
1 Gelirler
TL
2018
1,189,423,870.20 966,577,724.40
11 Vergi Gelirleri
TL
2018
679,051,577.00 567,699,589.50
12Sosyal Güvenlik Prim Gelirleri
TL
2018
286,633,436.30 228,820,378.80
13 Hibeler
TL
2018
2,685,892.60 2,230,059.60
14 Diğer Gelirler
TL
2018
221,052,964.30 167,827,696.50
2 Giderler
TL
2018
1,283,589,412.60 1,005,139,970
21 Personel Giderleri
TL
2018
299,011,156.10 234,624,525.50
22 Mal ve Hizmet Giderleri
TL
2018
183,939,764.80 162,915,316.30
23 Amortisman Giderleri
TL
2018
145,865,853.80 65,961,936.00
24 Faiz Giderleri
TL
2018
112,758,629.00 69,667,444.20    
25 Sübvansiyon Giderleri
TL
2018
54,723,922.20 53,275,493.60    
26 Hibeler
TL
2018
3,736,691.90 3,233,761.70    
27 Sosyal Yardımlar
TL
2018
442,068,607.40 353,591,935.80    
28 Diğer Harcamalar
TL
2018
41,484,787.50 61,869,557.20    
Brüt Faaliyet Dengesi [1-2+23]
TL
2018
51,700,311.40 27,399,690.20    
Net Faaliyet Dengesi [1-2]
TL
2018
-94,165,542.40 -38,562,245.70    
MALİ OLMAYAN VARLIK İŞLEMLERİ
       
31 Net Mali Olmayan Varlık Edinimi
TL
2018
3,406,669.30 48,198,180    
2M- Harcamalar (2+31)
TL
2018
1,286,996,082.00 1,053,338,149.60    
Net Borçlanma/Borç Verme Gereği (1-2-31) or (1-2M)
TL
2018
-97,572,211.80 -86,760,425.20    
MALİ VARLIK VE YÜKÜMLÜLÜK İŞLEMLERİ (FİNANSMAN)
       
32 Net Mali Varlık Edinimi
TL
2018
36,478,443.80 38,443,328.90    
321 Yerleşik
TL
2018
34,477,184.50 38,625,498.90    
322 Yerleşik Olmayan
TL
2018
2,001,259.30 -182,170.00    
33 Net Yükümlülük Artışı
TL
2018
134,256,169.60 125,610,357.40    
331 Yerleşik
TL
2018
123,767,888.90 108,845,844.80    
332 Yerleşik Olmayan
TL
2018
10,488,280.70 16,764,512.60    

Merkezi Hükümet Operasyonları 3/

 

 

Hazine ve Maliye Bakanlığı
DSBB
* Gelirler
TL Milyon
Nis/19
57,670 54,370
* Harcamalar
TL Milyon
Nis/19
75,986 78,846
* Merkezi Yönetim Bütçe Dengesi
TL Milyon
Nis/19
-18,317 -24,477
* Bütçe Emanetleri
TL Milyon
Nis/19
0 0
* Diğer Emanetler 4/
TL Milyon
Nis/19
0 0
* Avanslar
TL Milyon
Nis/19
0 0
* Merkezi Yönetim Bütçe Dengesi
TL Milyon
Nis/19
-18,317 -24,477
* Merkezi Yönetim Bütçe Finansmanı
TL Milyon
Nis/19
18,317 24,477
**  Borçlanma, Net
TL Milyon
Nis/19
3,142 5,218    
**  Dış Borçlanma, Net 5/
TL Milyon
Nis/19
-70 -2,454
**  İç Borçlanma, Net 6/
TL Milyon
Nis/19
3,212 7,672
***  TL Cinsinden Hazine Bonosu
TL Milyon
Nis/19
0 2,760
*** Döviz Cinsinden Hazine Bonosu
TL Milyon
Nis/19
0 -66    
***  TL Cinsinden Devlet Tahvili
TL Milyon
Nis/19
3,225 -787
*** Döviz Cinsinden Devlet Tahvili
TL Milyon
Nis/19
-13 5,766
** Net Borç Verme
TL Milyon
Nis/19
-74 -107
** Borç Verme
TL Milyon
Nis/19
0 0    
** Geri Ödeme
TL Milyon
Nis/19
74 107    
** Özelleştirme Geliri
TL Milyon
Nis/19
0 0    
** TMSF Gelir Fazlaları
TL Million
Nis/19
0 0    
**  Kasa-Banka ve Diğer işlemler
TL Milyon
Nis/19
15,101 19,152

Merkezi Hükümet İç Borçları 7/

       
Hazine ve Maliye Bakanlığı
DSBB
* Vadeye Göre
TL Milyon
Nis/19
653,123 623,931
**  Kısa Vadeli
TL Milyon
Nis/19
25,323 24,936
*** Nakit
TL Milyon
Nis/19
25,323 24,936
TL
TL Milyon
Nis/19
16,656 16,656    
FX
TL Milyon
Nis/19
8,667 8,279    
*** Nakit Dışı
TL Milyon
Nis/19
0 0
TL
TL Milyon
Nis/19
0 0    
FX
TL Milyon
Nis/19
0 0    
** Orta Vadeli
TL Milyon
Nis/19
272,204 243,399
*** Nakit
TL Milyon
Nis/19
247,684 243,399
TL
TL Milyon
Nis/19
223,729 220,504    
FX
TL Milyon
Nis/19
23,954 22,895    
*** Nakit Dışı
TL Milyon
Nis/19
24,520 0
TL
TL Milyon
Nis/19
0 0    
FX
TL Milyon
Nis/19
24,520 0    
**  Uzun Vadeli
TL Milyon
Nis/19
355,596 355,597
*** Nakit
TL Milyon
Nis/19
355,551 355,551
TL
TL Milyon
Nis/19
355,551 355,551    
FX
TL Milyon
Nis/19
0 0    
*** Nakit Dışı
TL Milyon
Nis/19
45 45
TL
TL Milyon
Nis/19
45 45    
FX
TL Milyon
Nis/19
0 0    
Toplam Borç Stoğu
TL Milyon
Nis/19
1,210,559.0 1,162,437.0

Merkezi Hükümet Dış   Borçları 8/

       
Hazine ve Maliye Bakanlığı
DSBB
 Vadeye Göre 8/
ABD $ Milyon
Nis/19
93,848 95,490
.
** Orta Vadeli
ABD $ Milyon
Nis/19
2,537 2,542
** Uzun Vadeli
ABD $ Milyon
Nis/19
91,311 92,948
.
Alacaklıya göre 
ABD $ Milyon
Nis/19
93,848 95,490
.
** Uluslararası Kuruluşlar
ABD $ Milyon
Nis/19
15,805 15,875
.
** İkili Anlaşmalar
ABD $ Milyon
Nis/19
3,874 3,925
** Ticari Bankalar
ABD $ Milyon
Nis/19
1,729 1,757
.
** Tahvil İhraçları
ABD $ Milyon
Nis/19
72,440 73,934
Döviz Cinslerine Göre
ABD $ Milyon
Nis/19
93,848 95,490
** ABD Doları
ABD $ Milyon
Nis/19
62,383 62,390
** Japon Yeni
ABD $ Milyon
Nis/19
6,056 6,121
** Euro
ABD $ Milyon
Nis/19
23,756 25,313
** Sdr 9/
ABD $ Milyon
Nis/19
1,365 1,370
** Diğer
ABD $ Milyon
Nis/19
289 297
** Hazine Garantili Dış Borçlar
ABD $ Milyon
D4/18
13,873 13,935
Hazine ve Maliye Bakanlığı
DSBB

Finans Sektörü

SDDS Veri Kategorileri ve Bileşenleri
Birimi
Veriler
Hiperlinkler
En son yayımlanan verinin tarihi
En son yayımlanan veri
Bir önceki döneme ilişkin veri
Ek bilgi
Metaveri

Bankacılık Sektörü Analitik Hesapları 10/17/

 

 

   
TCMB
DSBB
Parasal Büyüklükler(M2)18/
TL Bin
Nis/19
2,151,349,396.1
2,090,326,946.6
 
Merkezi Yönetime Verilen Krediler (Kamu Sektörü)
TL Bin 
Nis/19
393,626,685.3
359,612,147.3
 
Diğer İç Krediler  11/
TL Bin
Nis/19
2,545,075,875.0
2,497,548,925.0
 
Dış Pozisyon(Net)
TL Bin
Nis/19
64,456,477.7
21,975,048.6
 

Merkez Bankası Analitik Hesapları

   
TCMB
DSBB
Rezerv Para
TL Bin
07/Haz/19
190,388,124.0
198,276,269.0
 
Merkezi Yönetimden Alacaklar (Kamu Sektörü)
TL Bin
07/Haz/19
13,902,295.0
13,929,675.0
 
Diğer Brüt İç Alacaklar 12/
TL Bin
07/Haz/19
0.0
0.0
 
Dış Pozisyon (Net)
TL Bin
07/Haz/19

553,865,726.0

554,549,120.0

   

Faiz Oranları

 

 

       
Ortalama Bankalararası Faiz Oranı (günlük)13/        
Günlük veriler için: TCMB
DSBB

Kısa vadeli devlet iç borçlanma senetleri

       
Günlük veriler için: TCMB
DSBB

Uzun vadeli devlet iç borçlanma senetleri

       
Günlük veriler için: TCMB
DSBB
Avans ve Reeskont Faiz Oranları        
Günlük veriler için: TCMB
DSBB

Mali Sağlamlık Göstergeleri

       
Veriler için: FSI
DSBB

Menkul Kıymetler Borsası (günlük)

 

 

   
Günlük veriler için: TCMB
DSBB

Dış Sektör

SDDS Veri Kategorileri ve Bileşenleri
Birimi
Veriler
Hiperlinkler
En son yayımlanan verinin tarihi
En son yayımlanan veri
Bir önceki döneme ilişkin veri
Ek bilgi
Metaveri

Ödemeler Dengesi 

 

 

   
TCMB
DSBB
Cari işlemler hesabı14/

Milyon ABD Doları

Nis/19
-1,334
-613
   
** Toplam Mal ve Hizmet İhracı 14/

Milyon ABD Doları

Nis/19
19,142
19,632
** Toplam Mal ve Hizmet İthali15/

Milyon ABD Doları

Nis/19
-19,248
-19,253
** Toplam Mal ve Hizmet Dengesi 15/

Milyon ABD Doları

Nis/19
-106
379
** Birincil gelir dengesi 15/

Milyon ABD Doları

Nis/19
-1,243
-1,188
   
** İkincil gelir dengesi 15/

Milyon ABD Doları

Nis/19
15
196
   
Sermaye hesabı 15/

Milyon ABD Doları

Nis/19
-1
-1
   
Finansal Hesaplar 16/

Milyon ABD Doları

Nis/19
2,417
-4,461
   
** Doğrudan Yatırımlar 15/

Milyon ABD Doları

Nis/19
-578
-884
** Portföy Yatırımları 15/

Milyon ABD Doları

Nis/19
4,519
-861
** Diğer Yatırımlar 15/

Milyon ABD Doları

Nis/19
1,281
3,012
** Resmi Rezervler 15/

Milyon ABD Doları

Nis/19
-2,805
-5,728
   

Uluslararası Rezervler 

ABD $ Milyon (n)
07/Haz/19
96,380.3
95,555.2
TCMB
DSBB
Konvertibl Döviz Rezervleri
ABD $ Milyon (n) 
07/Haz/19
73,409.4
73,552.9
IMF Rezerv Dilim Pozisyonu
ABD $ Milyon (n) 
07/Haz/19
155.6
155.5
SDR
ABD $ Milyon (n) 
07/Haz/19
1,330.8
1,329.9
Altın Mevcudu 
ABD $ Milyon (n) 
07/Haz/19
21,484.6
20,517.0
Diğer Rezerv Varlıkları
ABD $ Milyon (n) 
07/Haz/19
-
-

Uluslararası Rezervler ve Döviz Likiditesi

ABD $ Milyon
Nis/19
92,758
96,267
TCMB
DSBB

Dış Ticaret  

TÜİK
DSBB
Toplam ihracat (f.o.b.)
ABD $ Milyon
Nis/19
14,480
15,486
Toplam ithalat (c.i.f.)
ABD $ Milyon 
Nis/19
17,462
17,622

Uluslararası Yatırım Pozisyonu, net 19/

ABD $ Milyon
D1/19
-337,112
-356,233
TCMB
DSBB
Varlıklar
ABD $ Milyon
D1/19
241,712
231,182
** Doğrudan yatırımlar
ABD $ Milyon
D1/19
51,582
51,087
** Portföy yatırımları
ABD $ Milyon
D1/19
1,592
1,142
*** Hisse senetleri
ABD $ Milyon
D1/19
510
380
*** Borç senetleri
ABD $ Milyon
D1/19
1,082
762
** Diğer yatırımlar
ABD $ Milyon
D1/19
92,271
85,925
** Rezerv varlıklar
ABD $ Milyon
D1/19
96,267
93,028
Yükümlülükler
ABD $ Milyon
D1/19
578,824
587,415
**Doğrudan yatırımlar
ABD $ Milyon
D1/19
122,417
135,545
** Portföy yatırımları
ABD $ Milyon
D1/19
143,480
140,255
*** Hisse senetleri
ABD $ Milyon
D1/19
29,339
29,700
*** Borç senetleri
ABD $ Milyon
D1/19
114,141
110,555
** Diğer yatırımlar
ABD $ Milyon
D1/19
312,927
311,615
Brüt Dış Borç Stoku
US $ Million
D4/18
444,878 448,827
Hazine ve Maliye Bakanlığı
DSBB
* Genel Hükümet
US $ Million
D4/18
94,541 92,387    
** Kısa Vade
US $ Million
D4/18
0 0    
*** Para ve Mevduatlar
US $ Million
D4/18
0 0    
*** Borç Senetleri
US $ Million
D4/18
0 0    
*** Krediler
US $ Million
D4/18
0 0    
*** Ticari Kredi ve Avanslar
US $ Million
D4/18
0 0    
*** Diğer Borç Yükümlülükleri
US $ Million
D4/18
0 0    
** Uzun Vade
US $ Million
D4/18
94,541 92,387    
*** Özel Çekme Hakları (Tahsisatlar) 
US $ Million
D4/18
1,334 1,339    
*** Para ve Mevduatlar
US $ Million
D4/18
0 0    
*** Borç Senetleri
US $ Million
D4/18
69,229 66,745    
*** Krediler
US $ Million
D4/18
23,978 24,303    
*** Ticari Kredileri ve Avanslar
US $ Million
D4/18
0 0    
*** Diğer Borç Yükümlülükleri
US $ Million
D4/18
0 0    
* Merkez Bankası
US $ Million
D4/18
5,922 6,714    
** Kısa Vade
US $ Million
D4/18
5,914 6,706    
*** Para ve Mevduatlar
US $ Million
D4/18
5,914 6,706    
*** Borç Senetleri
US $ Million
D4/18
0 0    
*** Krediler
US $ Million
D4/18
0 0    
*** Ticari Kredi ve Avanslar
US $ Million
D4/18
0 0    
*** Diğer Borç Yükümlülükleri
US $ Million
D4/18
0 0    
** Uzun Vade
US $ Million
D4/18
8 8    
*** Özel Çekme Hakları (Tahsisatlar) 
US $ Million
D4/18
0 0    
*** Para ve Mevduatlar
US $ Million
D4/18
0 0    
*** Borç Senetleri
US $ Million
D4/18
0 0    
*** Krediler
US $ Million
D4/18
8 8    
*** Ticari Kredileri ve Avanslar
US $ Million
D4/18
0 0    
*** Diğer Borç Yükümlülükleri
US $ Million
D4/18
0 0    
* Mevduat Toplayan Kurumlar (Merkez Bankası Hariç)
US $ Million
D4/18
163,861 171,436    
** Kısa Vade
US $ Million
D4/18
56,909 60,518    
*** Para ve Mevduatlar
US $ Million
D4/18
45,894 46,712    
*** Borç Senetleri
US $ Million
D4/18
99 161    
*** Krediler
US $ Million
D4/18
10,916 13,645    
*** Ticari Kredi ve Avanslar
US $ Million
D4/18
0 0    
*** Diğer Borç Yükümlülükleri
US $ Million
D4/18
0 0    
** Uzun Vade
US $ Million
D4/18
106,952 110,918    
*** Para ve Mevduatlar
US $ Million
D4/18
0 0    
*** Borç Senetleri
US $ Million
D4/18
36,394 37,930    
*** Krediler
US $ Million
D4/18
70,558 72,988    
*** Ticari Kredi ve Avanslar
US $ Million
D4/18
0 0    
*** Diğer Borç Yükümlülükleri
US $ Million
D4/18
0 0    
* Diğer Sektörler
US $ Million
D4/18
165,601 163,662    
** Kısa Vade
US $ Million
D4/18
52,327 49,923    
*** Para ve Mevduatlar
US $ Million
D4/18
0 0    
*** Borç Senetleri
US $ Million
D4/18
0 15    
*** Krediler
US $ Million
D4/18
4,693 4,521    
*** Ticari Kredi ve Avanslar
US $ Million
D4/18
47,634 45,387    
*** Diğer Borç Yükümlülükleri
US $ Million
D4/18
0 0    
** Uzun Vade
US $ Million
D4/18
113,274 113,739    
*** Para ve Mevduatlar
US $ Million
D4/18
0 0    
*** Borç Senetleri
US $ Million
D4/18
10,709 10,731    
*** Krediler
US $ Million
D4/18
102,129 102,551    
*** Ticari Kredi ve Avanslar
US $ Million
D4/18
436 457    
*** Diğer Borç Yükümlülükleri
US $ Million
D4/18
0 0    
* Doğrudan Yatırım
US $ Million
D4/18
14,953 14,627    
** Doğrudan yatırım işletmelerinin doğrudan yatırımcılara olan borç yükümlülükleri
US $ Million
D4/18 10,603 10,495    
** Doğrudan yatırımcıların doğrudan yatırım işletmelerine olan borç yükümlülükleri
US $ Million
D4/18
426 380    
** Grup şirketlerine olan borç yükümlülükleri
US $ Million
D4/18
3,924 3,752    

Döviz Kurları (günlük)

günlük veriler için: TCMB
DSBB

Nüfus

SDDS Veri Kategorileri ve Bileşenleri
Birimi
Veriler
Hiperlinkler
En son yayımlanan verinin tarihi
En son yayımlanan veri
Bir önceki döneme ilişkin veri
Ek bilgi
Metaveri
NÜFUS
Bin kişi
2018
82,003
80,811
TÜİK
DSBB


Dipnotlar
1/ Türkiye'de mali yıl takvim yılıdır.
2/ Kamu İktisadi Teşekküllerinin net iç borçlanması "bankacılık" bölümünde gösterilmiştir.
3/ Merkezi devlet hükümeti ve diğer idari birimleri kapsamaktadır. Detaylı bilgi için: http://www.treasury.gov.tr/stat/ti2-06.htm
4/ Diğer emanetler, emanete alınmış emekli keseneklerini de içermektedir.
5/ Bütçe açığının finansmanında kısa dönemli dış borçlanma kullanılmamaktadır.
6/ Devlet İç Borçlanma Senetlerinin alacaklılara göre dağılımı bulunmamaktadır.
7/ Mevcut durumda, yalnız aşağıdaki sınıflandırma çerçevesinde veri raporlanabilmektedir.
8/ Kümülatif ve geçicidir. Orta ve uzun vadeli dış borçları içermektedir.
9/ IMF'ten sağlanan borçları ve SDR içermektedir. Detaylı bilgi için: http://www.treasury.gov.tr/
10/ Toplam Sanayi (2010=100)
11/ Özel sektör ve banka dışı mali kuruluşlardan alacakları gösterir.
12/ Tasarruf mevduatı ve sigorta fonundan alacakları gösterir.
13/ Bankalararası günlük faiz ortalamalarının aylık ortalamasıdır. İlgili diğer veriler "http://www.tcmb.gov.tr/" adresinde bulunabilir.
14/ Aylık,akım,bavul ticareti dahil.
15/ Aylık, akım.
16/ Aylık,akım,reservler dahil.
17/ Parasal sektörün içeriği 2005 yılı Aralık ayından itibaren Merkez Bankası ve mevduat bankalarının yanısıra katılım bankalarını ve kalkınma ve yatırım bankalarını ve para piyasası fonlarını da kapsayacak biçimde genişletilmiştir. Bu bağlamda, “Parasal Büyüklükler (M2)”, Merkezi Yönetime Verilen Yurtiçi Krediler ( Kamu Sektörü), “Diğer Yurtiçi Krediler” ve “Net Dış Pozisyon” serileri revize edilmiştir.
18/ 2005 yılı Aralık ayından başlayarak  M1= Dolaşımdaki Para+ Vadesiz Mevduatlar (TL, YP)  ve M2= M1+Vadeli Mevduatlar (TL, YP)  şeklindedir.
Kalkınma ve Yatırım Bankalarının  ve katılım bankalarının mevduatları ( fonları) M2’ye eklenmiştir. Ayrıca  M2, parasal sektörün döviz mevduatlarını da kapsamaktadır.
19/Dönemsel, stok

 

Tabloda Kullanılan Kısaltma ve Semboller

TL Türk Lirası 
n Nihai Veri
FX FX Kavramı döviz cinsinden ve dövize endeksli olan senetleri içermektedir.
f.o.b Mal bedeli-gemiye yükleninceye kadar yapılan masraflar
c.i.f Mal bedeli-sigorta-navlun