SDDS Veri Kategorileri için
Yayımlama Takvimi

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Uluslararası Para Fonu (IMF) Özel Veri Yayımlama Standartları'na (SDDS) üye kurumlar tarafından sağlanan göstergeler için basım tarihlerini duyurmaktadır. SDDS'e üye kurumlar Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Hazine Müsteşarlığı (HM), Kalkınma Bakanlığı ve Merkez Bankası (TCMB)'dir. Her kurum takvim hazırlandıktan sonra ortaya çıkacak önceden tahmin edilemeyen gelişmelerden doğan değişikliklerin duruyusunu yapmakla sorumludur.
 
  

Göstergeler Listesi 
Veri Kaynağı 
Gayri Safi Yurtiçi Hasıla
TÜİK
Sanayi Üretim Endeksi
TÜİK
Öncü Göstergeler-Kapasite Kullanım Oranı
TCMB
İstihdam / İşsizlik
TÜİK
Brüt Ücret-Maaş Endeksi
TÜİK
Tüketici Fiyatları Endeksi
TÜİK
Üretici Fiyatları Endeksi
TÜİK
Devlet Faaliyetleri Tablosu
MB
Merkezi Hükümet Operasyonları (Konsolide Bütçe)
HM
Merkezi Hükümet İç borçları
HM
Merkezi Hükümet Dış Borçları
HM
Hazine Garantili Dış Borç
HM
Bankacılık Sektörü Analitik Hesapları
TCMB
Merkez Bankası Analitik Bilançosu
TCMB
Ödemeler Dengesi 
TCMB
Uluslararası Rezervler (haftalık)
TCMB
Uluslararası Rezervler ve Döviz Likiditesi (aylık)
TCMB
Uluslararası Yatırım Pozisyonu
TCMB
Dış Borçlar
HM
Dış Ticaret
TÜİK
Nüfus
TÜİK