Bakanlar Kurulu Kararları  ››   
Türkiye İstatistik Kurumu
 
  Yönetmelikler  
 
 

Resmî Yazışmalarda Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik (İlk Yürürlülük Tarihi: 18/10/2014 – Son Güncellenme Tarihi: 02/02/2015)


Türkiye İstatistik Kurumu Uzmanlığı Yönetmeliği (İlk Yürürlülük Tarihi: 02/11/2011 – Son Güncellenme Tarihi: 07/12/2017)


Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığı Döner Sermaye İşletmesi Yönetmeliği (İlk Yürürlülük Tarihi: 14/10/2008)


Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığı Personelinin Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarına Dair Yönetmelik (İlk Yürürlülük Tarihi: 06/12/2007)


Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığı Disiplin Amirleri Yönetmeliği (İlk Yürürlülük Tarihi: 30/11/2006)


Resmî İstatistiklerde Veri Gizliliği Ve Gizli Veri Güvenliğine İlişkin Usul Ve Esaslar Hakkında Yönetmelik (İlk Yürürlülük Tarihi: 20/06/2006)


Veri Kalite Kontrol Kurulunun Oluşumu Ve Çalışma Usul Ve Esasları Hakkında Yönetmelik (İlk Yürürlülük Tarihi: 20/06/2006)


Türkiye İstatistik Kurumu Personeli Görevde Yükselme ve Ünvan Değişikliği Yönetmeliği (İlk Yürürlülük Tarihi: 08/05/2015 – Son Güncellenme Tarihi: 05/01/2017)


İstatistik Konseyi Yönetmeliği (İlk Yürürlülük Tarihi: 05/05/2006)


Türkiye İstatistik Kurumu Eğitim ve Araştırma Merkezinin Kuruluşu Görevleri ve Çalışma Esaslarına İlişkin Yönetmelik (İlk Yürürlülük Tarihi: 02/04/1998 – Son Güncellenme Tarihi: 04/06/2006)


Kamu Görevlileri Etik Davranış İlkeleri ile Başvuru Usul ve Esasları Yönetmeliği (İlk Yürürlülük Tarihi: 13/04/2005)


 
 
Sitemizin ideal görünümü için tarayıcınızın güncel sürümünü kullanmanızı öneririz.