Yönetmelikler  ››   
Türkiye İstatistik Kurumu
 
  Yönergeler  
 
 

Türkiye İstatistik Kurumu Tarafından Yayımlanmış İstatistiksel Veri ve Bilgilerde Hataların Düzeltilmesi ile İlgili Usul ve Esaslar Hakkında Yönerge (İlk Yürürlülük Tarihi: 15/02/2017)


Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığı İş Sağlığı ve Güvenliği İç Yönergesi (İlk Yürürlülük Tarihi: 24/06/2016)


Resmi İstatistik Programında Yer Alan Kurum ve Kuruluşlarda İstatistik Metodolojisinin Geliştirilmesi Yönergesi (Güncelleme Tarihi: 12/10/2018)


Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığı Elektronik Belge Yönetim Sistemi Kullanma Esas ve Usulleri Hakkında Yönerge (İlk Yürürlülük Tarihi: 31/12/2014)


Türkiye İstatistik Kurumunda İdari Para Cezası Kararlarının Alınmasına İlişkin Usul ve Esaslar (İlk Yürürlülük Tarihi: 24/10/2014)


Resmi İstatistiklerin Yanlış Kullanılması ve Yorumlanmasını Önlemeye Yönelik Usul ve Esaslar Hakkında Yönerge (İlk Yürürlülük Tarihi: 28/06/2013 – Güncellenme Tarihi: 24/07/2015)


Resmi İstatistik Programı Çalışma Gruplarının Oluşumu ve Çalışma Usulleri Hakkında Yönerge (İlk Yürürlülük Tarihi: 27/09/2012)


Türkiye İstatistik Kurumu Mikro Veriye Erişim ve Kullanımı Hakkında Yönerge (İlk Yürürlülük Tarihi: 01/09/2012)


Türkiye İstatistik Kurumunun İdari İş ve İşlemleriyle İlgili Hata, Usulsüzlük ve Yolsuzluklara İlişkin Şikayetlerin Bildirimi ve Değerlendirilmesine Dair Yönerge (İlk Yürürlülük Tarihi: 14/06/2012)


Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığı Tarafından Üretilen İstatistiki Verilerde Revizyon Yapılmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönerge (İlk Yürürlülük Tarihi: 28/02/2012 – Güncellenme Tarihi: 31/01/2019)


Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığında Staj Yapacak Öğrenciler Hakkında Yönerge
(Staj Başvuru Formu Dahil)
(İlk Yürürlülük Tarihi: 23/01/2007) 
 
Sitemizin ideal görünümü için tarayıcınızın güncel sürümünü kullanmanızı öneririz.