Teşkilat Yapısı  ››   
Türkiye İstatistik Kurumu
   
 

Teşkilat şemasını PDF formatında indirmak için tıklayınız.


TEŞKİLAT YAPISI


5429 Sayılı Türkiye İstatistik Kanunu ile Türkiye İstatistik Kurumu, İstatistik Konseyi ve Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığı olarak yapılandırılmıştır. İstatistik Konseyi, Resmi İstatistik Programı ve resmi istatistikler konusunda tavsiyelerde bulunmak, ileriye yönelik görüş ve önerileri kapsayan çalışmalar yapmak üzere oluşturulmuştur. Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığı ise; Kanunun uygulanmasını sağlamak ve Kanunla kendisine verilen görevleri yerine getirmek üzere Merkez ve Taşra teşkilatı olarak kurulmuştur.


İSTATİSTİK KONSEYİ


5429 Sayılı Türkiye İstatistik Kanunu ile birlikte Türkiye İstatistik Kurumunun bir organı olarak oluşturulan İstatistik Konseyinin başlıca görevi istatistik programının hazırlanması, uygulanması, resmi istatistik ihtiyacının tespiti, gelişimi ve işlevleri konusunda tavsiyelerde bulunmak, ileriye yönelik görüş ve önerileri kapsayan çalışmalar yapmaktır.

Çeşitli resmi kurum, kuruluş ve sivil toplum kuruluşlarından oluşturulan İstatistik Konseyine Türkiye İstatistik Kurumu Başkanı başkanlık eder. Kanunda Konseyin yılda en az bir defa toplanması öngörülmüştür.


TÜİK BAŞKANLIĞI


Merkez Teşkilatı: Merkez teşkilatı, Ana hizmet birimleri, Danışma birimleri ve Yardımcı hizmet birimlerinden oluşur. Başkanlıkta, daire başkanlıkları ve bölge müdürlükleri bünyesinde işlerin niteliğine göre, devamlı veya geçici gruplar ve takımlar oluşturulmuştur.

Taşra Teşkilatı:  Taşra teşkilatı, ulusal düzeydeki sayım ve araştırma faaliyetlerinde sorumluluk bölgesine ait verilerin derlenmesi, değerlendirilmesi, kalite kontrolü, analizi ve merkeze aktarımı ile bölgesel istatistiklerin alt yapısını oluşturmakla ve üretmekle görevlidir. Bölge Müdürleri bölgesel düzeydeki tüm istatistik faaliyetlerini yürütmek ve yerel birimlerle koordinasyonu sağlamaktan doğrudan TÜİK Başkanına karşı sorumludur. TÜİK taşra teşkilatı  26 bölge müdürlüğünden oluşmaktadır.


 
Sitemizin ideal görünümü için tarayıcınızın güncel sürümünü kullanmanızı öneririz.