Başkanın Mesajı  ››   
Türkiye İstatistik Kurumu
 

BAŞKANIN MESAJI

İstatistiki veriler geçmişi anlamanın, bugünü yönetmenin ve geleceği planlamanın en önemli sayısal anahtarlarıdır. Geleceğin sağlıklı bir biçimde planlanabilmesi, etkin politikaların oluşturulabilmesi için istatistik bilimine ve bu kapsamda bilgi üretecek bir kuruma ihtiyaç olduğu açıktır.

Makroekonomiden eğitime, nüfustan kültüre ve sağlığa kadar birçok alanda ürettikleri verilerle, şeffaflık ilkesi çerçevesinde, kamuoyunun bilgilendirilmesinde en önemli kaynak olan istatistik kurumları, toplumların demokrasi dokusunu da güçlendirmektedir.

Tarihi 1389 yılına dayanan Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), günümüze kadar önemli süreçlerden geçerek, Türkiye'nin istatistik altyapısını çağdaş seviyelere getirmek, bilimsel ve teknik niteliğini ileri dünya ülkeleri standartlarına yükseltmek amacıyla hareket eden ve ülkenin karar süreçlerinde etkin rol oynayan bir kurumdur. Bu amaç çerçevesinde, önemli ve sessiz bir reform niteliğinde olan Türkiye İstatistik Kanunu hazırlanarak 2005 yılında yürürlüğe konmuştur. Kanunun yürürlüğe girmesiyle, istatistik alanında planlı döneme geçilmiş, resmi istatistiğe getirilen tanımla kavram karmaşasına son verilmiş, İstatistik Konseyi ile de ulusal bir platform oluşturulmuştur.

Gelişen ve çeşitlenen ihtiyaçlara cevap verebilmek, çağın gerektirdiği kalite standartlarını yakalayabilmek için TÜİK, hem istatistik alanında hem de yönetsel ve organizasyonel alanda sürekli gelişim göstermektedir.

Ülkemizin resmi istatistiklerinin üreticisi ve koordinatörü olan TÜİK, "Ulusal ve uluslararası kullanıcıların ihtiyaç ve önceliklerini dikkate alarak, kaliteli, güncel, güvenilir, tutarlı, tarafsız, uluslararası standartlara uygun istatistikleri üretmek, kullanıma sunmak ve resmi istatistik üretim sürecinde yer alan kurumlar arasında eşgüdümü sağlamak" misyonu ile hareket etmektedir.

Başta mesleki bağımsızlık, şeffaflık ve tarafsızlık olmak üzere mesleki uzmanlık, kullanıcı odaklılık, güvenilirlik, karşılaştırılabilirlik, tutarlılık, zamanlılık, güncellik, erişilebilirlik, bilimsellik, bireysel verilerde gizlilik vazgeçilmez değerlerimizdir.

Ülkemizin en köklü kurumlarından biri olmasını geçmişten günümüze çalışanlarına, yöneticilerine ve hizmet politikalarına borçlu olan TÜİK, "Uluslararası standartlarda, kullanıcı odaklı ve sürdürülebilir bir istatistik sistemi kurmak" vizyonu ile bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da üstlendiği görevleri, ulusal ve uluslararası saygın bir kurum olarak en iyi şekilde yerine getirmeye devam edecektir.

 
Sitemizin ideal görünümü için tarayıcınızın güncel sürümünü kullanmanızı öneririz.