Hızlı Erişim  ›› Veritabanı Ara  ››   
 
 
Arama Yapmak İstediğiniz Başlık Adını Seçiniz
Veritabanları
Arama kriteri giriniz
  
Veritabanı Konusu
Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi Sonuçları (M) Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi
Aile Yapısı Toplumsal Yapı ve Cinsiyet İstatistikleri
Belediye Atık İstatistikleri (M) Çevre İstatistikleri
Belediye Atıksu İstatistikleri (M) Çevre İstatistikleri
Belediye Su İstatistikleri (M) Çevre İstatistikleri
Bina İnşaatı Maliyet Endeksi (M) İnşaat Maliyet Endeksi
Bitkisel Üretim İstatistikleri (M) Bitkisel Üretim İstatistikleri
Bitkisel Ürün Denge Tabloları (M) Bitkisel Üretim İstatistikleri
Boşanma İstatistikleri (M) Hayati İstatistikler
Bölgesel Gayri Safi Katma Değer Tabloları (M) Bölgesel Hesaplar
Ceza İnfaz Kurumuna Giren Hükümlü İstatistikleri Adalet İstatistikleri
Ceza İnfaz Kurumundan Çıkan (Tahliye Edilen) Hükümlü İstatistikleri Adalet İstatistikleri
Ciro Endeksleri (M) Ticaret ve Hizmet Endeksleri
Ciro Endeksleri (M) Sanayi Ciro Endeksi
Ciro Endeksleri (M) İnşaat Ciro ve Üretim Endeksleri
Cumhurbaşkanlığı Seçimi / Halk Oylaması Sonuçları Cumhurbaşkanlığı / Halk Oylaması İstatistikleri
Dış Ticaret Endeksleri (M) Dış Ticaret Endeksleri
Dış Ticaret İstatistikleri Dış Ticaret İstatistikleri
Dış Ticaret İstatistikleri Ara Malı İthalatı (M) Dış Ticaret İstatistikleri
Doğum İstatistikleri (M) Hayati İstatistikler
Dönemsel Gayrisafi Yurtiçi Hasıla (M) Dönemsel Hesaplar
Evlenme İstatistikleri (M) Hayati İstatistikler
Genel Nüfus Sayımları Genel Nüfus Sayımları
Güvenlik Birimine Gelen veya Getirilen Çocuk İstatistikleri (M) Adalet İstatistikleri
Hava Kalitesi Çevre İstatistikleri
Hayvancılık İstatistikleri Hayvancılık İstatistikleri
Hizmet Sektörü Eğilim İstatistikleri (M) Sektörel Güven
İllere göre GSYH (M) Bölgesel Hesaplar
İmalat Sanayi Eğilim İstatistikleri(İmalat Sanayi Kapasite Kullanım Oranları) İmalat Sanayinde Eğilimler
İnşaat Maliyet Endeksi (M) İnşaat Maliyet Endeksi
İnşaat Sektörü Eğilim İstatistikleri (M) Sektörel Güven
İnşaat Sektörü Endeksleri (M) İnşaat Ciro ve Üretim Endeksleri
İnşaat Sektörü Endeksleri (M) İnşaat İşgücü Girdi Endeksleri
İnşaat Sektörü Endeksleri (M) İşgücü Girdi,İşgücü Maliyeti ve Kazanç İstatistikleri
İntihar İstatistikleri (M) Hayati İstatistikler
İşgücü Girdi Endeksleri (2015=100) (M) İşgücü Girdi,İşgücü Maliyeti ve Kazanç İstatistikleri
İşgücü İstatistikleri Bölgesel Sonuçları (2014 ve sonrası) (M) İşgücü İstatistikleri
İşgücü İstatistikleri (1988-2013) İşgücü İstatistikleri
İşgücü İstatistikleri (2014 ve Sonrası) (M) İşgücü İstatistikleri
İşgücü Maliyeti Endeksleri (2010=100) (M) İşgücü Girdi,İşgücü Maliyeti ve Kazanç İstatistikleri
Kadına Yönelik Aile İçi Şiddet Toplumsal Yapı ve Cinsiyet İstatistikleri
Kamu Sektörü Çevresel Harcama İstatistikleri (M) Çevre İstatistikleri
Kazanç İstatistikleri (M) İşgücü Girdi,İşgücü Maliyeti ve Kazanç İstatistikleri
Kırmızı Et Üretimi (M) Hayvancılık İstatistikleri
Konut Satış İstatistikleri (M) Konut Satış İstatistikleri
Kümes Hayvancılığı Üretimi (M) Hayvancılık İstatistikleri
Mahalli İdareler Seçim Sonuçları Mahalli İdareler Seçim İstatistikleri
Milletvekili Seçim Sonuçları Milletvekili Seçim İstatistikleri
Ölüm İstatistikleri (M) Hayati İstatistikler
Perakende Satış Endeksleri (M) Perakende Satış Endeksleri
Perakende Ticaret Sektörü Eğilim İstatistikleri (M) Sektörel Güven
Sanayi Ciro ve Sipariş Endeksleri (M) Sanayi Ciro Endeksi
Sanayi Hizmet Kuruluşları Araştırma Geliştirme Faaliyetleri İstatistikleri (M) Araştırma-Geliştirme Faaliyetleri Araştırması
Sanayi İşgücü Girdi Endeksleri (M) Sanayi İşgücü Girdi Endeksleri
Sanayi Üretim Endeksleri (M) Sanayi Üretim Endeksi
Sanayi Üretim İstatistikleri Sanayi Üretim Endeksi
Sinema İstatistikleri (M) Kültür İstatistikleri
Su Ürünleri İstatistikleri (M) Su Ürünleri İstatistikleri
Süt ve Süt Ürünleri Üretimi (M) Hayvancılık İstatistikleri
Tarımsal Alet ve Makina İstatistikleri (M) Tarımsal Alet ve Makine İstatistikleri
Tarımsal Fiyat İstatistikleri (M) Tarımsal Fiyat ve Ekonomik Hesaplar
Ticaret ve Hizmet Endeksleri (M) Ticaret ve Hizmet Endeksleri
Ticaret ve Hizmet Endeksleri (M) İşgücü Girdi,İşgücü Maliyeti ve Kazanç İstatistikleri
Tiyatro İstatistikleri (M) Kültür İstatistikleri
Turizm İstatistikleri (2012(revize) ve sonrası) (M) Turizm İstatistikleri
Turizm İstatistikleri(2003-2012) ve Sınır İstatistikleri Turizm İstatistikleri
Tüketici Eğilim İstatistikleri (M) Tüketici Güven
Tüketici Fiyatları Endeksi (1994 bazlı) Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE)
Tüketici Fiyatları Endeksi (2003 bazlı) (M) Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE)
Tüketim Harcamaları İstatistikleri (M) Tüketim Harcamaları İstatistikleri
Ulaştırma İstatistikleri (M) Ulaştırma İstatistikleri
Ulusal Eğitim İstatistikleri Veritabanı (M) Eğitim İstatistikleri
Ülke İçi Göç (M) Göç İstatistikleri
Yapı İzin İstatistikleri Yapı İzin İstatistikleri
Yaşam Memnuniyeti (M) Toplumsal Yapı ve Cinsiyet İstatistikleri
Yazılı Medya İstatistikleri (2012 ve öncesi) Kültür İstatistikleri
Yazılı Medya İstatistikleri (2013 ve sonrası) (M) Kültür İstatistikleri
Yıllık Sanayi Hizmet İstatistikleri (M) Yıllık Sanayi ve Hizmet İstatistikleri
Yıllık Sanayi Ürün İstatistikleri (M) Yıllık Sanayi Ürün İstatistikleri
Yurt Dışı Üretici Fiyatı Endeksi (M) Yurt Dışı Üretici Fiyat Endeksi (YD-ÜFE)
82 kayıt bulundu, 1 - 80 arası listeleniyor. [İlk/önceki] 1 - 2 [Sonraki/Son]
(M) Merkezi Dağıtım Sistemi(MEDAS) ile sunulmaktadır.
Sitemizin ideal görünümü için tarayıcınızın güncel sürümünü kullanmanızı öneririz.