T.C. BAŞBAKANLIK
TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU
 
  Haber Bülteni başlık bölümü
  Üç Aylık İmalat Sanayi Eğilim Anketi Sonuçları
Sayı:31
25.02.2005 10:00
www.tuik.gov.tr
Necatibey Cad. No: 114 06100-ANKARA Tel: 0312 410 04 10 Faks: 0312 425 33 87 E-Posta: bilgi@tuik.gov.tr TRT Teleteks: 590.Sayfa SMS: 3737
 

Haber Bülteni Ana Sayfası - Üç Aylık İmalat Sanayi Eğilim Anketi Sonuçları
Tablo-1: 2004  Yili  Iii.  Dönem   Kapasite   Kullanim  Oranlarina  İlişkin  Kalitatif  Veriler  (İşyeri Sayisi Ağirlikli) (%)
Tablo-2: 2004 Yili Iii. Dönem Kapasite  Kullanim  Oranlarina  İlişkin  Kalitatif  Veriler  Üretim  Değeri  Ağirlikli)  (%)
Tablo-3: 2004 Yili Iii. Dönem Çalişanlar Sayisi Büyüklük Gruplarina Göre Kapasite Kullanim Oranlari (İşyeri Sayisi Ağirlikli) (%)
Tablo-4: 2004 Yili Iii.  Dönem  Çalişanlar  Sayisi  Büyüklük  Gruplarina  Göre   Kapasite  Kullanim  Oranlari  (Üretim Değeri Ağirlikli) (%)
Tablo-5: 2004  Yili  Iii. Dönem  Tam   Kapasite   İle   Çalişamama  Nedenlerine   İlişkin  Kalitatif  Bilgiler  (İşyeri  Sayisi Ağirlikli) (%)
Tablo-6: 2004 Yili Iii.  Dönem  Tam  Kapasite   İle  Çalişamama  Nedenlerine  İlişkin  Kalitatif  Bilgiler  (Üretim  Değeri Ağirlikli) (%)
Tablo-7: 2004 Yili Iii. Dönem Üretim Durumu İle Bir  Sonraki  Dönem  Beklentilerine İlişkin Kalitatif  Bilgiler  (İşyeri Sayisi Ağirlikli) (%)
Tablo-8: 2004 Yili Iii. Dönem Üretim Durumu İle Bir Sonraki Dönem Beklentilerine  İlişkin Kalitatif  Bilgiler  (Üretim Değeri Ağirlikli) (%)
Tablo-9: 2004 Yili Iii. Dönem Yurtiçi  Satiş  Durumu  İle  Bir  Sonraki  Dönem Beklentilerine İlişkin Kalitatif  Bilgiler (İşyeri Sayisi Ağirlikli) (%)
Tablo-10: 2004 Yili Iii. Dönem Yurtiçi Satiş Durumu İle  Bir Sonraki Dönem   Beklentilerine  İlişkin  Kalitatif  Bilgiler (Üretim Değeri Ağirlikli) (%)
Tablo-11: 2004 Yili Iii. Dönem Satiş Fiyatlari Durumu İle Bir Sonraki Dönem Beklentilerine İlişkin Kalitatif  Bilgiler (İşyeri Sayisi Ağirlikli) (%)
Tablo-12: 2004 Yili Iii. Dönem Satiş Fiyatlari Durumu İle Bir Sonraki Dönem Beklentilerine İlişkin Kalitatif  Bilgiler (Üretim Değeri Ağirlikli) (%)
Tablo-13: 2004 Yili Iii. Dönem Hammadde Fiyatlari  Durumu  İle  Bir  Sonraki  Dönem Beklentilerine  İlişkin  Kalitatif Bilgiler (İşyeri Sayisi Ağirlikli) (%)
Tablo-14: 2004 Yili Iii. Dönem Hammadde Fiyatlari Durumu  İle  Bir  Sonraki  Dönem  Beklentilerine  İlişkin  Kalitatif Bilgiler (Üretim Değeri Ağirlikli) (%)

  Üç Aylık İmalat Sanayi Eğilim Anketi Sonuçları bülteninin eski sayılarını görmek için lütfen seçiniz.

~:: Bu Sitede yer alan bilgiler, kaynak gösterilmek suretiyle yayımlanabilir. ::~
© www.tuik.gov.tr (25-37)