Türkiye İstatistik Kurumu, Biyoteknoloji İstatistikleri, 2018

Sayı: 37155           09 Ocak 2020           Saat: 10:00

Biyoteknoloji İstatistikleri, 2018
Teknik bilgi için: Ayhan DOĞANBilgi talebi için: Bilgi Dağıtım Grubu
Telefon: +90 312 454 75 87Telefon: +90 312 454 72 56
e.posta: ayhan.dogan@tuik.gov.tre.posta: bilgi@tuik.gov.tr
 
 

Haber Bülteni Ana Sayfası - Biyoteknoloji İstatistikleri
Tablo-1: Biyoteknoloji faaliyetinde bulunan girişimler, 2016-2018
Tablo-2: Biyoteknoloji tekniklerine göre biyoteknoloji faaliyeti yürüten girişim sayısı, 2016-2018
Tablo-3: Biyoteknoloji uygulamalarına göre biyoteknoloji faaliyeti yürüten girişim sayısı, 2016-2018
Tablo-4: Biyoteknoloji ürünleri ve stratejileri, 2016-2018
Tablo-5: Biyoteknolojik Ar-Ge faaliyetleri veya biyoteknoloji ürünlerinin ticarileştirilmesi önündeki engeller, 2017-2018
Tablo-6: Biyoteknoloji Ar-Ge harcamaları, 2016-2018
Tablo-7: Eğitim durumuna göre biyoteknoloji istihdamı, 2016-2018

 
  Biyoteknoloji İstatistikleri bülteninin eski sayılarını görmek için lütfen seçiniz.
 

 
 
~:: Bu Sitede yer alan bilgiler, kaynak gösterilmek suretiyle yayımlanabilir. ::~
© www.tuik.gov.tr (26-39)

Metaveri Kapat