Türkiye İstatistik Kurumu, Satınalma Gücü Paritesi, 2018

 
Sayı: 33937

13 Aralık 2019

Saat: 13:00

 

Satınalma Gücü Paritesi, 2018
Teknik bilgi için: CEM BAŞBilgi talebi için: Bilgi Dağıtım Grubu
Telefon: +90 312 454 76 10Telefon: +90 312 454 72 56
e.posta: cem.bas@tuik.gov.tre.posta: bilgi@tuik.gov.tr
 
 

Haber Bülteni Ana Sayfası - Satınalma Gücü Paritesi
Tablo-1: Satınalma gücü paritesine göre kişi başına gayri safi yurtiçi hasıla ve fiili bireysel tüketim endeks değerleri
Tablo-2: Ülkeler itibarıyla fiili bireysel tüketime ilişkin fiyat düzeyi endeksleri

 
  Satınalma Gücü Paritesi bülteninin eski sayılarını görmek için lütfen seçiniz.
 

 
 
~:: Bu Sitede yer alan bilgiler, kaynak gösterilmek suretiyle yayımlanabilir. ::~
© www.tuik.gov.tr (25-35)

Metaveri Kapat