Türkiye İstatistik Kurumu, Gelir ve Yaşam Koşulları Araştırması Bölgesel Sonuçları, 2019

Sayı: 33821           11 Eylül 2020           Saat: 10:00

Gelir ve Yaşam Koşulları Araştırması Bölgesel Sonuçları, 2019
Teknik bilgi için: Murat KARAKAŞBilgi talebi için: Bilgi Dağıtım Grubu
Telefon: +90 312 454 77 60Telefon: +90 312 454 72 56
e.posta: muratkarakas@tuik.gov.tre.posta: bilgi@tuik.gov.tr
 
 

Haber Bülteni Ana Sayfası - Gelir ve Yaşam Koşulları Araştırması Bölgesel Sonuçları
Tablo-1: Eşdeğer hanehalkı kullanılabilir fert gelirine göre Gini katsayısı ve P80/P20 oranı (Türkiye, İBBS 1. Düzey)
Tablo-2: Eşdeğer hanehalkı kullanılabilir fert gelirine göre Gini katsayısı ve P80/P20 oranı (Türkiye, İBBS 2. Düzey)
Tablo-3: Eşdeğer hanehalkı kullanılabilir fert gelirine göre sıralı yüzde 20'lik gruplar itibarıyla yıllık eşdeğer hanehalkı kullanılabilir fert gelirinin dağılımı (Türkiye, İBBS 1. Düzey)
Tablo-4: Eşdeğer hanehalkı kullanılabilir fert gelirine göre sıralı yüzde 20'lik gruplar itibarıyla yıllık eşdeğer hanehalkı kullanılabilir fert gelirinin dağılımı (Türkiye, İBBS 2. Düzey)
Tablo-5: Eşdeğer hanehalkı kullanılabilir fert gelirine göre bölgesel yoksul sayıları ve yoksulluk oranları (Türkiye, İBBS 1. Düzey)
Tablo-6: Eşdeğer hanehalkı kullanılabilir fert gelirine göre bölgesel yoksul sayıları ve yoksulluk oranları (Türkiye, İBBS 2. Düzey)
Tablo-7: Gelir ve Yaşam Koşulları Araştırması Metodolojisi Hakkında Genel Açıklama

 
  Gelir ve Yaşam Koşulları Araştırması Bölgesel Sonuçları bülteninin eski sayılarını görmek için lütfen seçiniz.
 

 
 
~:: Bu Sitede yer alan bilgiler, kaynak gösterilmek suretiyle yayımlanabilir. ::~
© www.tuik.gov.tr (26-33)

Metaveri Kapat