Türkiye İstatistik Kurumu, Kültürel Miras, 2019

Sayı: 33633           09 Eylül 2020           Saat: 10:00

Kültürel Miras, 2019
Teknik bilgi için: Gökhan ÖNSOYBilgi talebi için: Bilgi Dağıtım Grubu
Telefon: +90 312 454 82 68 Telefon: +90 312 454 72 56
e.posta: gokhan.onsoy@tuik.gov.tre.posta: bilgi@tuik.gov.tr
 
 

Haber Bülteni Ana Sayfası - Kültürel Miras
Tablo-1: Müze, müzedeki eser, müze ve ören yeri ziyaretçi sayısı
Tablo-2: İstatistiki Bölge Birimleri Sınıflamasına göre Kültür ve Turizm Bakanlığı'na bağlı müzeler, eser ve ziyaretçi sayıları
Tablo-3: İstatistiki Bölge Birimleri Sınıflamasına göre özel müzeler, eser ve ziyaretçi sayıları
Tablo-4: Kültür ve Turizm Bakanlığı'na bağlı müze, müzedeki eser, müze ve ören yeri ziyaretçi sayısı
Tablo-5: İstatistiki Bölge Birimleri Sınıflamasına göre Kültür ve Turizm Bakanlığı'na bağlı müzelerdeki eserlerin yıl sonu mevcudu
Tablo-6: İstatistiki Bölge Birimleri Sınıflamasına göre Kültür ve Turizm Bakanlığı'na bağlı müze ve örenyerlerinin ziyaretçi sayısı ve geliri
Tablo-7: Türlerine göre vakıflara ait eski eser sayısı
Tablo-8: İstatistiki Bölge Birimleri Sınıflamasına göre müzelere bağlı taşınmaz kültür varlıkları
Tablo-9: Yıllara göre korunan alanların sayısı ve yüzölçümleri

 
  Kültürel Miras bülteninin eski sayılarını görmek için lütfen seçiniz.
 

 
 
~:: Bu Sitede yer alan bilgiler, kaynak gösterilmek suretiyle yayımlanabilir. ::~
© www.tuik.gov.tr (26-36)

Metaveri Kapat