Türkiye İstatistik Kurumu, İstatistiklerle Kadın, 2018

 
Sayı: 30707

06 Mart 2019

Saat: 10:00

 

İstatistiklerle Kadın, 2018
Teknik bilgi için: Aslıhan KABADAYIBilgi talebi için: Bilgi Dağıtım Grubu
Telefon: +90 312 454 78 54Telefon: +90 312 454 72 56
e.posta: aslihan.kabadayi@tuik.gov.tre.posta: bilgi@tuik.gov.tr
 
 

Haber Bülteni Ana Sayfası - İstatistiklerle Kadın
Tablo-1: Yaş grubu ve cinsiyete göre nüfus
Tablo-2: Cinsiyete göre Türkiye tek yaş hayat tablosu
Tablo-3: Cinsiyete göre en az bir eğitim düzeyini tamamlayanların oranı
Tablo-4: İlköğretim, ortaöğretim ve yükseköğretim düzeylerinde kayıtlı olanların cinsiyet eşitliği endeksi
Tablo-5: Eğitim durumuna göre işgücü durumu
Tablo-6: Cinsiyete ve ekonomik faaliyetlere göre istihdamın yüzde dağılımı
Tablo-7: İşgücü durumuna göre bakım sorumluluğu
Tablo-8: İşe ilişkin sorunlar
Tablo-9: Akademik ünvanlarına göre yükseköğretimde görevli öğretim üyeleri
Tablo-10: Cinsiyete göre büyükelçi sayısı ve oranı
Tablo-11: Cinsiyete göre yönetici pozisyonundaki bireylerin oranı
Tablo-12: İllere göre ortalama ilk evlenme yaşı
Tablo-13: İllere göre kaba boşanma hızı
Tablo-14: Cinsiyete göre bireylerin İnternet kullanma oranı
Tablo-15: Cinsiyete göre seçilmiş ölüm nedenlerinin dağılımı
Tablo-16: Cinsiyet ve medeni duruma göre mutluluk düzeyi

 
  İstatistiklerle Kadın bülteninin eski sayılarını görmek için lütfen seçiniz.
 

 
 
~:: Bu Sitede yer alan bilgiler, kaynak gösterilmek suretiyle yayımlanabilir. ::~
© www.tuik.gov.tr (25-48)