Türkiye İstatistik Kurumu, Hanehalkı Tüketim Harcaması (Bölgesel), 2018

 
Sayı: 30585

01 Kasım 2019

Saat: 10:00

 

Hanehalkı Tüketim Harcaması (Bölgesel), 2018
Teknik bilgi için: Levent AHİBilgi talebi için: Bilgi Dağıtım Grubu
Telefon: +90 312 454 77 59Telefon: +90 312 454 72 56
e.posta: levent.ahi@tuik.gov.tre.posta: bilgi@tuik.gov.tr
 
 

Haber Bülteni Ana Sayfası - Hanehalkı Tüketim Harcaması (Bölgesel)
Tablo-1: Harcama gruplarının İstatistiki Bölge Sınıflaması 2. Düzey bazında dağılımı (Yatay %)
Tablo-2: Gelire göre sıralı %20'lik gruplara göre tüketim harcamalarının İstatistiki Bölge Sınıflaması 1. Düzey bazında dağılımı
Tablo-3: Hanehalkı Bütçe Anketleri Birleşik Veri Setine İlişkin Açıklamalar

 
  Hanehalkı Tüketim Harcaması (Bölgesel) bülteninin eski sayılarını görmek için lütfen seçiniz.
 

 
 
~:: Bu Sitede yer alan bilgiler, kaynak gösterilmek suretiyle yayımlanabilir. ::~
© www.tuik.gov.tr (26-22)

Metaveri Kapat