Türkiye İstatistik Kurumu, Hanehalkı Tüketim Harcaması, 2018

 
Sayı: 30584

26 Temmuz 2019

Saat: 10:00

 

Hanehalkı Tüketim Harcaması, 2018
Teknik bilgi için: Levent AHİBilgi talebi için: Bilgi Dağıtım Grubu
Telefon: +90 312 454 77 59Telefon: +90 312 454 72 56
e.posta: levent.ahi@tuik.gov.tre.posta: bilgi@tuik.gov.tr
 
 

Haber Bülteni Ana Sayfası - Hanehalkı Tüketim Harcaması
Tablo-1: Harcama gruplarına göre toplam, hanehalkı başına ve eşdeğer fert başına ortalama aylık tüketim harcamasının dağılımı Türkiye
Tablo-2: Gelire göre sıralı %20'lik gruplar itibariyle tüketim harcamalarının dağılımı, Türkiye (Dikey %)
Tablo-3: Gelire göre sıralı %20'lik gruplar itibariyle tüketim harcamalarının dağılımı, Türkiye (Yatay %)
Tablo-4: Hanehalkının temel gelir kaynağına göre tüketim harcamalarının dağılımı, Türkiye (Dikey %)
Tablo-5: Hanehalklarının parasal ve parasal olmayan tüketim harcamalarının dağılımı, Türkiye (Yatay %)
Tablo-6: Hanehalkı büyüklüğüne göre harcama grubu bazında tüketim harcamalarının dağılımı, Türkiye (Dikey %)
Tablo-7: Hanehalkı Bütçe Anketi Genel Açıklamalar

 
  Hanehalkı Tüketim Harcaması bülteninin eski sayılarını görmek için lütfen seçiniz.
 

 
 
~:: Bu Sitede yer alan bilgiler, kaynak gösterilmek suretiyle yayımlanabilir. ::~
© www.tuik.gov.tr (26-19)

Metaveri Kapat