Türkiye İstatistik Kurumu, Satınalma Gücü Paritesi (Hanehalkı Nihai Tüketim Harcamaları), 2017

 
Sayı: 30571

20 Haziran 2018

Saat: 12:00

 

Satınalma Gücü Paritesi (Hanehalkı Nihai Tüketim Harcamaları), 2017
Teknik bilgi için: Yasin IŞIKBilgi talebi için: Bilgi Dağıtım Grubu
Telefon: +90 312 410 05 40Telefon: +90 312 410 02 44
e.posta: yasin.isik@tuik.gov.tre.posta: bilgi@tuik.gov.tr
 
 

Haber Bülteni Ana Sayfası - Satınalma Gücü Paritesi (Hanehalkı Nihai Tüketim Harcamaları)
Tablo-1: Tüketim mal ve hizmetleri ve alt gruplarına ilişkin karşılaştırmalı fiyat düzeyi endeksleri (AB28=100)

 
  Satınalma Gücü Paritesi (Hanehalkı Nihai Tüketim Harcamaları) bülteninin eski sayılarını görmek için lütfen seçiniz.
 

 
 
~:: Bu Sitede yer alan bilgiler, kaynak gösterilmek suretiyle yayımlanabilir. ::~
© www.tuik.gov.tr (26-20)

Metaveri Kapat