Türkiye İstatistik Kurumu, Satınalma Gücü Paritesi (Geçici Sonuçlar), 2017

 
Sayı: 30570

19 Haziran 2018

Saat: 12:00

 

Satınalma Gücü Paritesi (Geçici Sonuçlar), 2017
Teknik bilgi için: Dr. Cem BAŞBilgi talebi için: Bilgi Dağıtım Grubu
Telefon: +90 312 410 05 06Telefon: +90 312 410 02 44
e.posta: cembas@tuik.gov.tre.posta: bilgi@tuik.gov.tr
 
 

Haber Bülteni Ana Sayfası - Satınalma Gücü Paritesi (Geçici Sonuçlar)
Tablo-1: Satınalma gücü paritesine göre kişi başına gayri safi yurtiçi hasıla ve fiili bireysel tüketim endeks değerleri (AB28=100)
Tablo-2: Ülkeler itibarıyla fiili bireysel tüketime ilişkin fiyat düzeyi endeksleri (AB28=100)

 
  Satınalma Gücü Paritesi (Geçici Sonuçlar) bülteninin eski sayılarını görmek için lütfen seçiniz.
 

 
 
~:: Bu Sitede yer alan bilgiler, kaynak gösterilmek suretiyle yayımlanabilir. ::~
© www.tuik.gov.tr (26-19)

Metaveri Kapat