Türkiye İstatistik Kurumu, Bölgesel Satınalma Gücü Paritesi, 2017

 
Sayı: 27847

19 Mart 2018

Saat: 10:00

 

Bölgesel Satınalma Gücü Paritesi, 2017
Teknik bilgi için: Dr. Cem BAŞBilgi talebi için: Bilgi Dağıtım Grubu
Telefon: +90 312 410 05 06Telefon: +90 312 410 02 44
e.posta: cembas@tuik.gov.tre.posta: bilgi@tuik.gov.tr
 
 

Haber Bülteni Ana Sayfası - Bölgesel Satınalma Gücü Paritesi
Tablo-1: Tüketim Harcamaları Ana Gruplarına Göre Bölgesel Fiyat Düzeyi Endeksleri
Tablo-2: İstatistiki Bölgelere göre Tüketim Harcamaları Geneline İlişkin Fiyat Düzeyi Endeksleri
Tablo-3: Bölgesel Satınalma Gücü Paritesi'ne İlişkin Açıklama Notu

 
  Bölgesel Satınalma Gücü Paritesi bülteninin eski sayılarını görmek için lütfen seçiniz.
 

 
 
~:: Bu Sitede yer alan bilgiler, kaynak gösterilmek suretiyle yayımlanabilir. ::~
© www.tuik.gov.tr (25-46)

Metaveri Kapat