Türkiye İstatistik Kurumu, Hanehalkı Bilişim Teknolojileri (BT) Kullanım Araştırması, 2018

 
Sayı: 27819

08 Ağustos 2018

Saat: 10:00

 

Hanehalkı Bilişim Teknolojileri (BT) Kullanım Araştırması, 2018
Teknik bilgi için: Ayhan DOĞANBilgi talebi için: Bilgi Dağıtım Grubu
Telefon: +90 312 410 04 12Telefon: +90 312 410 02 44
e.posta: ayhan.dogan@tuik.gov.tre.posta: bilgi@tuik.gov.tr
 
 

Haber Bülteni Ana Sayfası - Hanehalkı Bilişim Teknolojileri (BT) Kullanım Araştırması
Tablo-1: En son kullanım zamanına ve cinsiyete göre bilgisayar ve İnternet kullanım oranı
Tablo-2: İstatistiki Bölge Birimleri Sınıflaması 1.Düzey'e göre hanelerde İnternet erişimi
Tablo-3: Hanelerde İnternet erişim imkanı ve kullanılan İnternet bağlantı türleri
Tablo-4: Cinsiyete göre son 12 ay içinde kamu kurum/kuruluşlarıyla iletişimde İnterneti kullanma oranı ve yürütülen faaliyetler
Tablo-5: En son alışveriş zamanına ve cinsiyete göre bireylerin kişisel kullanım amacıyla İnternet üzerinden mal veya hizmet siparişi verme ya da satın alma oranı
Tablo-6: Cinsiyete göre son 12 ay içinde kişisel kullanım amacıyla bireylerin İnternet üzerinden sipariş verdiği ya da satın aldığı mal ve hizmet türleri

 
  Hanehalkı Bilişim Teknolojileri (BT) Kullanım Araştırması bülteninin eski sayılarını görmek için lütfen seçiniz.
 

 
 
~:: Bu Sitede yer alan bilgiler, kaynak gösterilmek suretiyle yayımlanabilir. ::~
© www.tuik.gov.tr (26-23)

Metaveri Kapat