Türkiye İstatistik Kurumu, İstatistiklerle Çevre, 2016

 
Sayı: 27685

05 Haziran 2018

Saat: 10:00

 

İstatistiklerle Çevre, 2016
Teknik bilgi için: İpek TURTİN UZERBilgi talebi için: Bilgi Dağıtım Grubu
Telefon: +90 312 410 07 24Telefon: +90 312 410 02 44
e.posta: ipek.turtin@tuik.gov.tr e.posta: bilgi@tuik.gov.tr
 
 

Haber Bülteni Ana Sayfası - İstatistiklerle Çevre
Tablo-1: Temel çevre göstergeleri
Tablo-2: Seragazı emisyonları
Tablo-3: Belediye çevre göstergeleri
Tablo-4: Kaynağına göre çekilen su miktarı
Tablo-5: Alıcı ortamına göre deşarj edilen atıksu miktarı
Tablo-6: Bertaraf ve geri kazanım yöntemine göre toplanan belediye atık miktarı
Tablo-7: Sektörlere göre oluşan atık miktarı
Tablo-8: Atık bertaraf ve geri kazanım tesisleri istatistikleri
Tablo-9: Çevresel konulara göre çevresel harcamalar
Tablo-10: Çevresel vergi istatistikleri
Tablo-11: Belediye atık miktarının ülkeler arası karşılaştırması
Tablo-12: Seragazı emisyonlarının ülkeler arası karşılaştırması
Tablo-13: İmalat sanayi çevre göstergeleri

 
  İstatistiklerle Çevre bülteninin eski sayılarını görmek için lütfen seçiniz.
 

 
 
~:: Bu Sitede yer alan bilgiler, kaynak gösterilmek suretiyle yayımlanabilir. ::~
© www.tuik.gov.tr (26-51)

Metaveri Kapat