Türkiye İstatistik Kurumu, Sektörel Enerji Tüketim İstatistikleri, 2017

 
Sayı: 27667

21 Eylül 2018

Saat: 10:00

 

Sektörel Enerji Tüketim İstatistikleri, 2017
Teknik bilgi için: Mehmet GEDİKBilgi talebi için: Bilgi Dağıtım Grubu
Telefon: +90 312 410 03 90Telefon: +90 312 410 02 44
e.posta: mehmet.gedik@tuik.gov.tre.posta: bilgi@tuik.gov.tr
 
 

Haber Bülteni Ana Sayfası - Sektörel Enerji Tüketim İstatistikleri
Tablo-1: Sektörlere ve kullanım alanlarına göre toplam enerji tüketimi, 2017
Tablo-2: Enerji kaynakları ve kullanım alanlarına göre toplam enerji tüketimi (ton eşdeğer petrol), 2017
Tablo-3: Enerji kaynakları ve kullanım alanlarına göre toplam enerji tüketimi, 2017
Tablo-4: Sektörlere ve kullanım alanlarına göre toplam elektrik tüketimi, 2017
Tablo-5: Avrupa Topluluğunda Ekonomik Faaliyetlerin İstatistiki Sınıflaması (NACE Rev.2) kısım ve bölüm düzeyinde

 
  Sektörel Enerji Tüketim İstatistikleri bülteninin eski sayılarını görmek için lütfen seçiniz.
 

 
 
~:: Bu Sitede yer alan bilgiler, kaynak gösterilmek suretiyle yayımlanabilir. ::~
© www.tuik.gov.tr (26-39)

Metaveri Kapat