Türkiye İstatistik Kurumu, Kültürel Miras, 2017

 
Sayı: 27607

26 Eylül 2018

Saat: 10:00

 

Kültürel Miras, 2017
Teknik bilgi için: Bora BORANLIOĞLUBilgi talebi için: Bilgi Dağıtım Grubu
Telefon: +90 312 410 06 29Telefon: +90 312 410 02 44
e.posta: boraboranlioglu@ tuik.gov.tre.posta: bilgi@tuik.gov.tr
 
 

Haber Bülteni Ana Sayfası - Kültürel Miras
Tablo-1: Müze, müzedeki eser, müze ve örenyeri ziyaretçi sayıları
Tablo-2: İstatistiki Bölge Birimleri Sınıflamasına göre Kültür ve Turizm Bakanlığı'na bağlı müzeler, eser ve ziyaretçi sayıları
Tablo-3: İstatistiki Bölge Birimleri Sınıflamasına göre özel müzeler, eser ve ziyaretçi sayıları
Tablo-4: Kültür ve Turizm Bakanlığı'na bağlı müze, müzedeki eser, müze ve ören yeri ziyaretçi sayısı
Tablo-5: İstatistiki Bölge Birimleri Sınıflamasına göre Kültür ve Turizm Bakanlığı'na bağlı müzelerdeki eserlerin yıl sonu mevcudu
Tablo-6: İstatistiki Bölge Birimleri Sınıflamasına göre Kültür ve Turizm Bakanlığı'na bağlı müze ve örenyerlerinin ziyaretçi sayısı ve geliri
Tablo-7: Türlerine göre vakıflara ait eski eser sayısı
Tablo-8: İstatistiki Bölge Birimleri Sınıflamasına göre müzelere bağlı taşınmaz kültür varlıkları
Tablo-9: Yıllara göre korunan alanların sayısı ve yüzölçümleri

 
  Kültürel Miras bülteninin eski sayılarını görmek için lütfen seçiniz.
 

 
 
~:: Bu Sitede yer alan bilgiler, kaynak gösterilmek suretiyle yayımlanabilir. ::~
© www.tuik.gov.tr (26-22)

Metaveri Kapat