Türkiye İstatistik Kurumu, İstatistiklerle Gençlik, 2017

 
Sayı: 27598

16 Mayıs 2018

Saat: 10:00

 

İstatistiklerle Gençlik, 2017
Teknik bilgi için: Evrim SULTANBilgi talebi için: Bilgi Dağıtım Grubu
Telefon: +90 312 410 06 21Telefon: +90 312 410 02 44
e.posta: evrim.sultan@tuik.gov.tre.posta: bilgi@tuik.gov.tr
 
 

Haber Bülteni Ana Sayfası - İstatistiklerle Gençlik
Tablo-1: Genç ve yetişkin nüfusun sayısı ve toplam nüfus içindeki oranı
Tablo-2: İllere ve cinsiyete göre genç nüfus ve genç nüfusun il toplam nüfusu içindeki oranı
Tablo-3: Öğretim yılı, cinsiyet ve eğitim seviyesine göre okullaşma oranı
Tablo-4: Yaş grubuna ve cinsiyete göre kurumsal olmayan nüfusun işgücü durumu
Tablo-5: Yaş grubuna ve cinsiyete göre seçilmiş ölüm nedenleri oranı
Tablo-6: Bireylerin tütün mamulü kullanma durumu
Tablo-7: Bireylerin vücut kitle indeksi
Tablo-8: Yaş grubuna ve cinsiyete göre bilgisayar ve İnternet kullanım oranları
Tablo-9: Yaş grubuna ve cinsiyete göre genel mutluluk düzeyi
Tablo-10: Yaş grubuna ve cinsiyete göre bireylerin mutluluk kaynağı olan değerler
Tablo-11: Yaş grubuna ve cinsiyete göre çalışılan işten duyulan memnuniyet düzeyi
Tablo-12: Yaş grubuna ve cinsiyete göre işten elde edilen kazançtan memnuniyet düzeyi
Tablo-13: Yaş grubuna ve cinsiyete göre alınan eğitimden memnuniyet düzeyi

 
  İstatistiklerle Gençlik bülteninin eski sayılarını görmek için lütfen seçiniz.
 

 
 
~:: Bu Sitede yer alan bilgiler, kaynak gösterilmek suretiyle yayımlanabilir. ::~
© www.tuik.gov.tr (26-33)