Türkiye İstatistik Kurumu, Kendi Hesabına ve İşverenler, II. Çeyrek: Nisan - Haziran, 2017

 
Sayı: 24917

07 Aralık 2017

Saat: 10:00

 

Kendi Hesabına ve İşverenler, II. Çeyrek: Nisan - Haziran, 2017
Teknik bilgi için: Murat KARAKAŞBilgi talebi için: Bilgi Dağıtım Grubu
Telefon: +90 312 410 06 11Telefon: +90 312 410 02 44
e.posta: muratkarakas@tuik.gov.tre.posta: bilgi@tuik.gov.tr
 
 

Haber Bülteni Ana Sayfası - Kendi Hesabına ve İşverenler
Tablo-1: Yaş, eğitim, iktisadi faaliyet kolu ve meslek grubuna göre kendi hesabına veya işverenler
Tablo-2: Kendi hesabına veya işveren olarak çalışanların çalışmaya başlama nedeni
Tablo-3: Kendi hesabına veya işveren olarak çalışanların son 12 ayda karşılaştığı en önemli zorluk
Tablo-4: Kendi hesabına veya işveren olarak çalışanların bir ortaklık veya iş ağı içinde çalışma durumu
Tablo-5: Kendi hesabına veya işveren olarak çalışanların, gelecek 12 ayda en az bir ücretli işe alma veya taşeron (alt yüklenici) ile çalışma planı
Tablo-6: Kendi hesabına veya işveren olarak çalışanlardan mevcut işine son 12 ay içerisinde başlayanlar
Tablo-7: Cinsiyete göre istihdam edilenlerin işteki durum tercihleri
Tablo-8: Çalışanların işinden memnun olma düzeyi
Tablo-9: Açıklamalar

 
  Kendi Hesabına ve İşverenler bülteninin eski sayılarını görmek için lütfen seçiniz.
 

 
 
~:: Bu Sitede yer alan bilgiler, kaynak gösterilmek suretiyle yayımlanabilir. ::~
© www.tuik.gov.tr (26-34)

Metaveri Kapat