Türkiye İstatistik Kurumu, Tarımsal İşletme Yapı Araştırması, 2016

 
Sayı: 24869

19 Nisan 2018

Saat: 10:00

 

Tarımsal İşletme Yapı Araştırması, 2016
Teknik bilgi için: Nihal ERTÜRKBilgi talebi için: Bilgi Dağıtım Grubu
Telefon: +90 312 410 02 25Telefon: +90 312 410 02 44
e.posta: nihal.erturk@tuik.gov.tre.posta: bilgi@tuik.gov.tr
 
 

Haber Bülteni Ana Sayfası - Tarımsal İşletme Yapı Araştırması
Tablo-1: İşletme büyüklüğüne göre arazi kullanımı dağılımı, 2016
Tablo-2: Arazi kullanımına göre sulanan ve sulanmayan arazi dağılımı, 2016
Tablo-3: İşletme büyüklüğü ve tarım arazisinin tasarruf şekline göre işletme ve işledikleri arazi dağılımı, 2016
Tablo-4: İşletme büyüklüğüne göre işletme başına düşen tarım arazisi parça sayısı ve tarım arazisi ortalama parça büyüklüğü, 2016
Tablo-5: Büyükbaş hayvanı olan işletmelerin işletme büyüklüğüne göre işletme ve hayvan varlığı dağılımı, 2016
Tablo-6: Küçükbaş hayvanı olan işletmelerin işletme büyüklüğüne göre işletme ve hayvan varlığı dağılımı, 2016
Tablo-7: İşletmelerin ekonomik büyüklüklerine göre dağılımı, 2016
Tablo-8: Kendi tarım işletmesinde işletmeci, yönetici ve hanehalkı fertlerinin tarım işinde çalışma süresine göre dağılımı, 2016

 
  Tarımsal İşletme Yapı Araştırması bülteninin eski sayılarını görmek için lütfen seçiniz.
 

 
 
~:: Bu Sitede yer alan bilgiler, kaynak gösterilmek suretiyle yayımlanabilir. ::~
© www.tuik.gov.tr (25-49)

Metaveri Kapat