Türkiye İstatistik Kurumu, Türkiye Sağlık Araştırması, 2016

 
Sayı: 24573

31 Mayıs 2017

Saat: 10:00

 

Türkiye Sağlık Araştırması, 2016
Teknik bilgi için: Mehmet GÜNALBilgi talebi için: Bilgi Dağıtım Grubu
Telefon: +90 312 410 06 15Telefon: +90 312 410 02 44
e.posta: mehmetgunal@tuik.gov.tre.posta: bilgi@tuik.gov.tr
 
 

Haber Bülteni Ana Sayfası - Türkiye Sağlık Araştırması
Tablo-1: 0-6 yaş grubundaki çocukların son 6 ay içinde geçirdiği başlıca hastalıkların cinsiyete göre dağılımı
Tablo-2: 7-14 yaş grubundaki çocukların son 6 ay içinde geçirdiği başlıca hastalık/sağlık sorunlarının cinsiyete dağılımı
Tablo-3: 15 yaş ve üstü bireylerin son 12 ay içinde yaşadığı başlıca hastalık/sağlık sorunlarının cinsiyete göre dağılımı
Tablo-4: Son 12 ay içerisinde tansiyon, kolesterol veya kan şekeri ölçümü yaptıran 15 yaş ve üstü bireylerin cinsiyete göre dağılımı
Tablo-5: 15 yaş ve üstü bireylerin vücut kitle indeksinin cinsiyete göre dağılımı
Tablo-6: Son 12 ay içerisinde hastanede en az bir gece yataklı tedavi hizmeti alan 15 yaş ve üstü bireylerin cinsiyet ve yaş grubuna göre dağılımı
Tablo-7: Kişisel bakım faaliyetlerini gerçekleştirirken zorluk çeken 15 yaş ve üstü bireylerin cinsiyete göre dağılımı
Tablo-8: Türkiye Sağlık Araştırması hakkında genel açıklama

 
  Türkiye Sağlık Araştırması bülteninin eski sayılarını görmek için lütfen seçiniz.
 

 
 
~:: Bu Sitede yer alan bilgiler, kaynak gösterilmek suretiyle yayımlanabilir. ::~
© www.tuik.gov.tr (25-42)

Metaveri Kapat