Türkiye İstatistik Kurumu, Küçük ve Orta Büyüklükteki Girişim İstatistikleri, 2016

 
Sayı: 21540

25 Kasım 2016

Saat: 10:00

 

Küçük ve Orta Büyüklükteki Girişim İstatistikleri, 2016
Bilgi için: Ali GÜNEŞ

Telefon: 03124100401

e.posta: aligunes@tuik.gov.tr

 
 

Haber Bülteni Ana Sayfası - Küçük ve Orta Büyüklükteki Girişim İstatistikleri
Tablo-1: Ekonomik faaliyet ve büyüklük grubuna göre temel göstergeler, 2014
Tablo-2: Ekonomik faaliyetler ve büyüklük grubuna göre temel göstergelerin payları, 2014
Tablo-3: İmalat sanayinde büyüklük grubu ve teknoloji düzeyine göre temel göstergeler, 2014
Tablo-4: Ana faaliyet türlerine ve çalışan sayısına göre dış ticaret yapan girişim sayısı, 2014-2015
Tablo-5: Girişimin ana faaliyetine ve çalışan sayısına göre dış ticaret, 2014-2015
Tablo-6: Ülke grubu ve çalışan sayısına göre dış ticaret, 2014-2015
Tablo-7: Ürün grubuna ve çalışan sayısına göre ihracat, 2014-2015
Tablo-8: Ürün grubu ve çalışan sayısına göre ithalat, 2014-2015
Tablo-9: Sektöre ve harcama grubuna göre gayrisafi yurtiçi Ar-Ge harcaması ve dağılımı, 2015
Tablo-10: Meslek grubu ve sektöre göre Ar-Ge insan kaynağı ve dağılımı, 2015
Tablo-11: Girişimlerde bilgisayar kullanımı ve İnternet erişimi, 2016
Tablo-12: Büyüklük gruplarına göre girişimlerde seçilmiş bilişim teknolojileri kullanımı göstergeleri, 2015, 2016
Tablo-13: Sektörlere göre 10-249 çalışanı olan girişimlerde seçilmiş bilişim teknolojileri kullanımı göstergeleri, 2015, 2016
Tablo-14: Avrupa Topluluğunda Ekonomik Faaliyetlerin İstatistiki Sınıflaması (NACE. Rev.2) kısım düzeyinde
Tablo-15: Avrupa Ekonomik Topluluğunda Faaliyete Göre Ürünlerin İstatistiki Sınıflaması, (CPA 2008)'in bölüm ve kısım düzeyinde

 
  Küçük ve Orta Büyüklükteki Girişim İstatistikleri bülteninin eski sayılarını görmek için lütfen seçiniz.
 

 
 
~:: Bu Sitede yer alan bilgiler, kaynak gösterilmek suretiyle yayımlanabilir. ::~
© www.tuik.gov.tr (25-53)

Metaveri Kapat