Türkiye İstatistik Kurumu, Zaman Kullanım Araştırması, 2014-2015

 
Sayı: 18627

04 Aralık 2015

Saat: 10:00

 

Zaman Kullanım Araştırması, 2014-2015
Bilgi için: Salim GÜRBÜZ

Telefon: +90 312 410 06 24

e.posta: salim.gurbuz@tuik.gov.tr

 
 

Haber Bülteni Ana Sayfası - Zaman Kullanım Araştırması
Tablo-1: Faaliyet türü ve cinsiyete göre kişi başına ortalama faaliyet süresi
Tablo-2: Faaliyet türüne, cinsiyete ve çalışma durumuna göre kişi başına ortalama faaliyet süresi
Tablo-3: Faaliyet türüne, cinsiyete ve eğitim durumuna göre kişi başına ortalama faaliyet süresi
Tablo-4: Zamanın hanehalkı ve aile bakım faaliyetlerinde cinsiyete ve çalışma durumuna göre dağılımı
Tablo-5: Sosyal yaşam, eğlence, spor, hobi, oyun ve kitle iletişim araçlarına ayrılan faaliyetlerde zamanın cinsiyete ve çalışma durumuna göre dağılımı
Tablo-6: Faaliyet türüne, cinsiyete ve yaş gruplarına göre kişi başına ortalama faaliyet süresi
Tablo-7: Faaliyet türüne, cinsiyete ve medeni duruma göre kişi başına ortalama faaliyet süresi
Tablo-8: Faaliyet türü ve hanehalkının aylık gelir grubuna göre kişi başına ortalama faaliyet süresi
Tablo-9: Son dört hafta içinde yapılan veya katılım sağlanan faaliyetlerin cinsiyete göre dağılımı
Tablo-10: Son dört hafta içinde düzenli olarak yapılan veya katılım sağlanan sportif faaliyetlerin cinsiyete göre dağılımı
Tablo-11: Günlük işlerin yoğun olma durumunun cinsiyete göre dağılımı
Tablo-12: Hafta içi zamanı yeterli olmayanlar ve en çok zaman geçirmek istedikleri faaliyetlerin cinsiyete göre dağılımı
Tablo-13: Yaşlı bakımı ve sıklığının cinsiyete göre dağılımı
Tablo-14: Zaman Kullanım Araştırması hakkında genel açıklamalar

 
  Zaman Kullanım Araştırması bülteninin eski sayılarını görmek için lütfen seçiniz.
 

 
 
~:: Bu Sitede yer alan bilgiler, kaynak gösterilmek suretiyle yayımlanabilir. ::~
© www.tuik.gov.tr (25-51)

Metaveri Kapat