Türkiye İstatistik Kurumu, 06-15 Yaş Grubu Çocuklarda Bilişim Teknolojileri Kullanımı Ve Medya, 2013

 
Sayı: 15866
22 Ağustos 2013
10:00
 

06-15 Yaş Grubu Çocuklarda Bilişim Teknolojileri Kullanımı Ve Medya, 2013
Bilgi icin: Ayhan Doğan
Telefon: +903124100412
e.posta: ayhan.dogan@tuik.gov.tr
 
 

Haber Bülteni Ana Sayfası - 06-15 Yaş Grubu Çocuklarda Bilişim Teknolojileri Kullanımı Ve Medya
Tablo-1: Yaş gruplarına göre çocukların bilgisayar, İnternet ve cep telefonu kullanımları, 2013
Tablo-2: Yaş grubuna göre çocukların bilgisayar, İnternet ve cep telefonu kullanımına ortalama başlama yaşları, 2013
Tablo-3: Yaş gruplarına göre çocukların sadece kendi kullanımına ait bilişim teknolojileri bulunma oranı, 2013
Tablo-4: Yaş gruplarına göre çocukların bilgisayar kullanımı, 2013
Tablo-5: Yaş gruplarına göre çocukların İnternet kullanımı, 2013
Tablo-6: Yaş gruplarına göre çocukların cep telefonu kullanımı ve kullanım amaçları, 2013
Tablo-7: İnternet kullanan çocukların yaş gruplarına göre, İnternet kullanımı nedeniyle değişen zaman kullanımı, 2013
Tablo-8: Yaş gruplarına göre çocukların basılı ortamda gazete ve dergi okuma oranları, 2013
Tablo-9: Yaş gruplarına göre basılı ortamda gazete okuyan çocuklar, 2013
Tablo-10: Yaş gruplarına göre basılı ortamda dergi okuyan çocuklar, 2013
Tablo-11: Yaş gruplarına göre çocuklarda televizyon izleme, 2013

 
  06-15 Yaş Grubu Çocuklarda Bilişim Teknolojileri Kullanımı Ve Medya bülteninin eski sayılarını görmek için lütfen seçiniz.
 

 
 
~:: Bu Sitede yer alan bilgiler, kaynak gösterilmek suretiyle yayımlanabilir. ::~
© www.tuik.gov.tr (25-39)

Metaveri Kapat