Türkiye İstatistik Kurumu, Satınalma Gücü Paritesiyle Kişi Başına Gayrisafi Yurtiçi Hasıla, 2010

 
Sayı: 10972
13/12/2011
12:00
 

SATINALMA GÜCÜ PARİTESİYLE KİŞİ BAŞINA GAYRİSAFİ YURTİÇİ HASILA, 2010
 
 

Haber Bülteni Ana Sayfası - Satınalma Gücü Paritesiyle Kişi Başına Gayrisafi Yurt İçi Hasıla
Tablo-1: Kişi Başına Hacim Endeksleri, 2008-2010 (AB27=100)
Tablo-2: Ülkeler itibarıyla Döviz Kuru Değerleri ile Gerçek Kişisel Tüketime ilişkin Fiyat Düzeyi Endeksleri (AB27=100), 2008-2010

 
  Satınalma Gücü Paritesiyle Kişi Başına Gayrisafi Yurt İçi Hasıla bülteninin eski sayılarını görmek için lütfen seçiniz.
 

 
 
~:: Bu Sitede yer alan bilgiler, kaynak gösterilmek suretiyle yayımlanabilir. ::~
© www.tuik.gov.tr (25-33)

Metaveri Kapat