Haber Bülteni Ana Sayfası - Doktora Derecelilerin Kariyer Gelişimi Araştırması
Tablo-1: Doktora dereceli bireylerin yaş grubu ve cinsiyete göre dağılımı
Tablo-2: Doktora dereceli bireylerin doktora derecesini aldıkları bölgelere göre dağılımı
Tablo-3: Doktora dereceli bireylerin bilim ve teknoloji alanlarına göre dağılımı
Tablo-4: Doktora dereceli bireylerin bilim dallarına göre mezuniyet tarihindeki ortalama ve medyan yaşları ile brüt ve net doktorayı tamamlama süreleri
Tablo-5: Yeni doktora dereceli bireylerin bilim dallarına göre mezuniyet tarihindeki ortalama ve medyan yaşları ile brüt ve net doktorayı tamamlama süreleri
Tablo-6: Bilim dallarına ve doktara programı süresince yapılan harcamaların birincil finans kaynağına göre doktora dereceli bireylerin oranı
Tablo-7: Bilim dallarına ve doktara programı süresince yapılan harcamaların birincil finans kaynağına göre yeni doktora dereceli bireylerin oranı
Tablo-8: Doktora dereceli bireylerin istihdam durumu ve cinsiyete göre dağılımı
Tablo-9: Yeni doktora dereceli bireylerin istihdam durumu ve cinsiyete göre dağılımı
Tablo-10: Doktora dereceli bireylerin doktora derecesini aldıkları tarihe ve cinsiyete göre istihdam durumu
Tablo-11: Doktora dereceli bireylerin istihdam edilen sektöre ve cinsiyete göre dağılımı
Tablo-12: Yeni doktora dereceli bireylerin istihdam edilen sektöre ve cinsiyete göre dağılımı
Tablo-13: Doktora dereceli bireylerin istihdam edilen sektöre ve cinsiyete göre ortalama ve medyan brüt geliri
Tablo-14: Yeni doktora dereceli bireylerin istihdam edilen sektöre ve cinsiyete göre ortalama ve medyan brüt geliri
Tablo-15: İstihdam edilen doktora dereceli bireylerin yaş grubu ve esas işindeki konumu, durumu ve çalışma süresine göre dağılımı
Tablo-16: Doktora dereceli bireylerin esas işlerine yönelik memnuniyet derecesine göre oranları
Tablo-17: Yeni doktora dereceli bireylerin esas işlerine yönelik memnuniyet derecesine göre oranı
Tablo-18: İstihdam edilen doktora dereceli bireylerin esas işinin bilim dalına ve göreve göre dağılımı
Tablo-19: İstihdam edilen yeni doktora dereceli bireylerin esas işindeki görevine göre dağılımı
Tablo-20: İstihdam edilen doktora dereceli bireylerin esas işleri ile doktora derecesini aldıkları bilim dalları arasındaki ilişki
Tablo-21: Ocak 2000 ile Aralık 2009 tarihleri arasında üç aydan fazla süre Türkiye dışında bir başka ülkede bulunan doktora dereceli bireyler
Tablo-22: Doktora dereceli bireylerin Ocak 2000 ile Aralık 2009 tarihleri arasında üç aydan fazla süre Türkiye dışında bir başka ülkede bulunma nedenleri
Tablo-23: Doktora dereceli bireylerin gelecek 12 ay içinde yurt dışına gitme niyetleri ve gitmek istedikleri ülkelere ait bölgeler
Tablo-24: Doktora dereceli bireylerin gelecek 12 ay içinde yurt dışına gitme nedenleri
Tablo-25: Metodolojik Açıklamalar

Doktora Derecelilerin Kariyer Gelişimi Araştırması bülteninin eski sayılarını görmek için lütfen seçiniz.

~:: Bu Sitede yer alan bilgiler, kaynak gösterilmek suretiyle yayımlanabilir. ::~
© www.tuik.gov.tr (26-31)