Sınıflamalar

1994-2004 döneminde yapılan çalışmalarda Ekonomik Faaliyetlerin Uluslararası Standart Sanayi Sınıflaması ISIC Rev.2 ve ISIC Rev.3 sınıflamalarına göre veri derlenmiştir. 2008 yılından itibaren veriler Avrupa Topluluğunda Ekonomik Faaliyetlerin İstatistiki Sınıflaması’na (NACE Rev.1.1.- NACE Rev.2) göre derlenmektedir.

Faaliyet Sınıflamaları (Tıklayınız)

Oluşan atık tipleri Avrupa Parlamentosu ve Konseyi’nin 25 Kasım 2002 tarih 2150/2002 nolu atık istatistikleri Yönetmeliği’nde bulunan İstatistiksel Avrupa Atık Sınıflaması (EWC-Stat)’na göre sınıflanmıştır.

Yukarı