Yöntem

İmalat sanayi, su, atıksu ve atık istatistikleri anketi, 2014 yılına kadar Bölge Müdürlüklerinin çalışma programına bağlı olarak posta veya yüz yüze görüşme yöntemi kullanılarak uygulanmıştır. 2014 yılından itibaren ise artık kağıt ortamında soru kağıdı kullanılmamakta olup, veriler web ortamında derlenmektedir.

Verilerin internet ortamında derlenmesi kapsamında, her girişime TÜİK tarafından bir kullanıcı adı ve şifre tahsis edilmiştir. Yerel birimler kendilerine verilen bu şifreler ile TÜİK tarafından oluşturulan veri giriş sistemine internet üzerinden elektronik ortamda bilgilerini girerler. Yerel birimler tarafından internet ortamına girilen bilgiler önce TÜİK Bölge Müdürlüklerimiz tarafından incelenir. SAS analizleri ile mikro düzeyde kontrol ve tutarlılık analizleri yapılır. Bölge Müdürlükleri tarafından SAS analizleri bitirildikten sonra, Merkez tarafından daha detayı ve makro analizler yapılarak şüpheli kayıtlar için tekrar Bölge Müdürlüklerine dönüş yapılır. Bölge Müdürlükleri girişimlerle telefon, e-posta vb. yollarla iletişime geçerek şüpheli durumları detaylı şekilde sorgular ve veriye son halini verir. Merkezde Su ve Atık İstatistikleri Grubu tarafından tekrar kontrol edilen veriler yapılan analiz ve incelemelerden sonra yayına hazır hale getirilir.

Yukarı