Tarihçe

TÜİK tarafından, imalat sanayi su, atıksu ve atık istatistiklerine yönelik çalışmalara 1994 yılında başlanmıştır. 2008 yılına kadar “İmalat Sanayi Çevre İstatistikleri” anketi ile 1994, 1995, 1996, 1997, 2000 ve 2004 yıllarında veri derlenmiş, 2008 yılından sonra İmalat Sanayi, Su, atıksu ve Atık İstatistikleri soru formu ile 2008, 2010, 2012 ve 2014 yıllarında veri derlenmiştir. 2016 yılından itibaren ise İmalat sanayi su, atıksu ve atık istatistiklerinin anket formu Termik Santral anket formu ile birleştirilmiş ve İmalat Sanayi ve Termik Santral Su ve Atık İstatistikleri Soru Kağıdı ile veri derlenmeye başlanmıştır.

Yukarı