Soru Kağıdı

İmalat sanayi su, atıksu ve atık istatistikleri, İmalat Sanayi ve Termik Santral Su ve Atık İstatistikleri Soru Kağıdı ile derlenmektedir ve soru kağıdı 20 sorudan oluşmaktadır.

Soru kağıdının birinci bölümünü yerel birimin yıllık çalışma süresi gibi genel bilgiler oluşturur.

Soru kağıdının ikinci bölümünde su ve atıksu durumu bilgileri alınmaktadır. Bu kapsamda imalat sanayi yerel birimlerinde yıllık olarak;

  • Soru 6’da kullanım amacıyla kaynaklarına göre temin ettiğiniz su miktarı (m3/yıl)
  • Soru 7’de tuzsuzlaştırılan deniz suyu miktarı (m3/yıl)
  • Soru 8’de tüketim amacına göre tüketilen su kullanımı (m3/yıl)
  • Soru 9’da kaynaklarına göre temin ettiğiniz soğutma suyu miktarı (m3/yıl)
  • Soru 10’da atıksu tipi, arıtım durumu ve alıcı ortamlarına göre deşarj edilen atıksu miktarı (m3/yıl)
  • Soru 11’de atıksu arıtma tesisi mevcudiyeti
  • Soru 12-17’de atıksu arıtma tesisinin tip (fiziksel, biyolojik, gelişmiş), kapasitesi (m3/yıl), arıtılan atıksu miktarı, çalıştığı gün ve arıtılan su tipi (evsel ve endüstriyel ayrımında)

verileri derlenmektedir.

Soru kağıdının üçüncü bölümünde atık durumu bilgileri alınmaktadır. Bu kapsamda imalat sanayi yerel birimlerinde yıllık olarak;

  • Soru 19’da atıkların bertaraf/geri kazanım yöntemlerine göre kg/yıl cinsinden işyerinden kaynaklanan atık miktarları verileri derlenmektedir.
Yukarı