Kayıt Bilgisi

İmalat Sanayi Su, Atıksu ve Atık İstatistikleri kapsamında 2016 referans yılında toplam 11 011 imalat sanayi yerel birimine internet ortamında anket uygulanmıştır.

Yukarı