Kapsam

1994-2000 yılları İmalat Sanayi Çevre İstatistikleri anket kapsamı, 25 ve daha fazla kişi çalışan, üretimin %88,33 ve istihdamın %75,6'sını temsil eden yaklaşık 2 500 imalat sanayi işyeridir. 2004 yılı İmalat Sanayi Çevre İstatistikleri anket kapsamı, devlet sektörü imalat sanayi işyerlerinin tamamı ile 10 ve daha fazla kişi çalışan özel sektör imalat sanayi işyerlerinin katma değerinin %80'den fazlasını oluşturan büyük ölçekli işyerleridir. 2008 yılından itibaren İmalat Sanayi Su, Atıksu ve Atık İstatistikleri anketinde, yerel biriminde 50 kişi ve daha fazla kişi çalışan tüm imalat sanayi işyerleri kapsanmıştır.

Yukarı