Amaç

Çalışmanın amacı çevre politikaları için gerekli olan imalat sanayi yerel birimlerinde kaynaklarına ve sektörüne göre temin edilen su miktarı, kullanım durumuna göre tüketilen su miktarı, alıcı ortamlarına ve sektörüne göre deşarj edilen atıksu miktarı ile arıtılma durumu, işyerlerinde bulunan evsel ve endüstriyel atıksu arıtma tesisi tipi, kapasitesi, arıtılan atıksu miktarı, atık tipine (EWC-Stat 4) ve uygulanan bertaraf/geri kazanım işlemine göre tehlikeli/tehlikesiz detayında oluşan atık miktarı ve atıksu arıtımından kaynaklanan çamur miktar ile bertaraf yöntemi bilgilerini Avrupa Birliği Müktesebatına uygun ve uluslararası kıyaslamalara imkan verecek şekilde derlemektedir.

Yukarı