Veri Kılavuzu

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), imalat sanayi su, atıksu ve atık istatistiklerini OECD/Eurostat çevre istatistikleri çerçevesini kullanılarak 1994 yılından itibaren imalat sanayi çevre istatistikleri, 2004 yılından itibaren de imalat sanayi su, atıksu ve atık istatistikleri adı altında üretmektedir.

İmalat sanayi su, atıksu ve atık istatistikleri üretiminde, Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD) ve Avrupa Birliği İstatistik Ofisi (Eurostat) tanım, kapsam ve sınıflamaları, uluslararası yönetmelikler, ulusal ve uluslararası ihtiyaçlar göz önünde bulundurulmaktadır.

İmalat sanayi su, atıksu ve atık istatistikleri kapsamında üretilen “İmalat Sanayi, Su, Atıksu ve Atık İstatistikleri”, anket yoluyla yerel birimlerden derlenmektedir. Bu ankette temel olarak birimin kaynaklarına göre temin ettiği su miktarı, tuzsuzlaştırılan deniz suyu miktarı, kullanım amacına göre tüketilen su miktarı, kaynaklarına göre soğutma suyu miktarı, alıcı ortamlarına göre deşarj edilen atıksu miktarı; atıksu arıtma tesisi tipi, mevcut yıllık kapasitesi, yıllık arıttığı su miktarı ve atık tiplerine göre oluşan atık miktarları sorulmaktadır.

İmalat Sanayi, Su, Atıksu ve Atık İstatistikleri kapsamında sunulan mikro veride yer alan değişkenler ve değişkenlerde kullanılan sınıflamalar aşağıda belirtilmiştir:

KURUM_KEY
REFERANS_YIL
TESCIL
BIRIMNO
GIRISIMNO
NACE2_YERELBIRIM
IBBS_2
ADRES_IL_KAYIT_NO
ADRES_IL_ADI
ADRES_ILCE_KAYIT_NO
ADRES_ILCE_ADI
CALISMA_GUN_SAYI
TUZSUZLASTIRMA_DURUM
TUZSUZLASTIRMA_MIKTAR
ARITMATESIS_VARYOK
ATIK_KABULU_VARYOK
BOLGE_KOD
FAALIYET_KODU_NACE11
KURUM_KEY
BOLGE_B
KAYNAK_TUR_TEMIN
TEMIN_TANIM
TEMIN_MIKTAR_M3_YIL
TUKETILEN_SU
TUKETILEN_SU_TANIM
TUKETILEN_MIKTAR_M3_YIL
KAYNAK_TUR_SOGUTMA
KAYNAK_SOGUTMA_TANIM
SOGUTMA_MIKTAR_M3/YIL
DESARJ_ATIKSU_TUR
DESARJ_ATIKSU_TANIM
ATIKSU_ARITMA_DURUM
ARITMA_DURUM_TANIM
ALICI_ORTAM
ALICI_ORTAM_TANIM
ATIKSU_MIKTAR_M3_YIL
TESIS_NO
TESIS_DURUM_ARITMA
ARITMA_TESIS_TIP
TESIS_TIPI_TANIM
BASKA_ISYERI_ATIKSU_ARITMA
KAPASITE_M3/YIL
ARITILAN_ATIKSU_MIKTAR_M3/YIL
TESISIN_CALISTIGI_GUN
ARITILAN_ATIKSU_TIP_ARITMA
CAMUR_DURUM
ISLAH_ISLEMI_VARYOK
ATIK_TIP_ATIK
ATIK_NITELIK_ATIK
ATIK_ISLEM_ATIK
TOPLAM_MIKTAR (kg/yıl)
ISYERI_BUNYE_MIKTAR (kg/yıl)
BERTARAF_MIKTAR (kg/yıl)
ATIK_ISLEM_TESIS_ICI

Yukarıda belirtilen değişkenler için kullanılan kodların ne anlama geldiğini kod listesinden görebilmek için aşağıdaki linkleri tıklayarak sınıflama sunucusunda bulunan Global Repository Codes’a (TÜİK için geliştirilmiştir) veya Standard Kod Listeleri’ne (TÜİK için geliştirilmiştir) giriniz.


Mikro Veride Kullanılan Sınıflamalar (Standart Kod Listeleri)

Mikro Veride Kullanılan Sınıflamalar (Global Repository Codes)

Yukarı