Veri Derleme Yöntemi

İdari kayıtlardan derlenen Yıllık Sanayi ve Hizmet İstatistikleri genel olarak referans yılını takip eden yıl içerisinde ilgili kaynaklardan veriler temin edilerek tamamlanmaktadır.

Veri kaynakları ; Gelir İdaresi Başkanlığı ve Sosyal Güvenlik Kurumu idari kayıtlarıdır.

Yukarı