Sınıflamalar

İdari kayıtlardan elde edilen sonuçlar 2009 ve sonrası yıllar için Yıllık Sanayi ve Hizmet İstatistiklerinde girişimlerin ekonomik faaliyetleri, Avrupa Topluluğunda Ekonomik Faaliyetlerin İstatistiki Sınıflaması NACE Rev.2’ye göre sınıflandırılmıştır.

Yukarı