Kapsam

Coğrafi kapsam:

Coğrafi kapsam olarak nüfus büyüklüklerine bakılmaksızın Türkiye Cumhuriyeti sınırları içinde bulunan tüm il ve ilçe merkezleri ile köyler kapsama dâhil edilmiştir. Bu yerleşim yerleri dışında, şehirlerarası yollarda bulunan benzin istasyonları, organize sanayi bölgeleri coğrafi kapsam dâhilindedir.

Sektörel kapsam:

2009 yılından itibaren girişimlerin ekonomik faaliyetleri, Avrupa Topluluğunda Ekonomik Faaliyetlerin İstatistikî Sınıflaması NACE Rev.2’ye göre sınıflandırılmıştır.

Avrupa Topluluğunda Ekonomik Faaliyetlerin İstatistikî Sınıflaması NACE Rev.2 esas olmak üzere aşağıda yer alan sektörler Yıllık Sanayi ve Hizmet İstatistiklerinin kapsamını oluşturmaktadır.

Kapsama Alınan Sektörler:

 • B Madencilik ve taş ocakçılığı
 • C İmalat
 • D Elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı
 • E Su temini; kanalizasyon, atık yönetimi ve iyileştirme faaliyetleri
 • F İnşaat
 • G Toptan ve perakende ticaret; motorlu kara taşıtlarının ve motosikletlerin onarımı
 • H Ulaştırma ve depolama
 • I Konaklama ve yiyecek hizmeti faaliyetleri
 • J Bilgi ve iletişim
 • L Gayrimenkul faaliyetleri
 • M Mesleki, bilimsel ve teknik faaliyetler
 • N İdari ve destek hizmet faaliyetleri
 • P Eğitim
 • Q İnsan sağlığı ve sosyal hizmet faaliyetleri
 • R Kültür, sanat, eğlence, dinlence ve spor
 • S Diğer hizmet faaliyetleri

Kapsama Alınmayan Sektörler:

 • A Tarım, ormancılık ve balıkçılık
 • K Finans ve Sigorta faaliyetleri
 • O Kamu yönetimi ve savunma; zorunlu sosyal güvenlik
 • T Hanehalklarının işverenler olarak faaliyetleri
 • U Uluslararası örgütler ve temsilciliklerinin faaliyetleri
 • S’ nin bir bölümü - Diğer hizmet faaliyetleri içinde yer alan “Üye olunan kuruluşların faaliyetleri” hariç
Yukarı