Veri Kılavuzu

İş İstatistikleri, 2002 yılından itibaren Avrupa Birliği’nin 20 Aralık 1996 tarihli 58/97 ile 11 Mart 2008 tarihli 295/2008 sayılı (EC, Euratom) Konsey Yönetmeliklerine dayanılarak üretilmektedir.

Çalışma , Gelir İdaresi Başkanlığı ve Sosyal Güvenlik Kurumu idari kayıtlarını içerir.

2009 ve sonrası yıllar için Yıllık Sanayi ve Hizmet İstatistiklerinde girişimlerin ekonomik faaliyetleri, Avrupa Topluluğunda Ekonomik Faaliyetlerin İstatistiki Sınıflaması NACE Rev.2’ye göre sınıflandırılmıştır.

Avrupa Topluluğunda Ekonomik Faaliyetlerin İstatistiki Sınıflaması NACE Rev.2 esas olmak üzere aşağıda yer alan değişkenler Yıllık Sanayi ve Hizmet İstatistiklerinin kapsamını oluşturmaktadır.

NACE2_KOD: Ana Faaliyet: Girişimin faaliyet konusu birden fazla ise ana faaliyet, gayrisafi satış hasılatının en çok yaratıldığı faaliyettir. Birden fazla faaliyetin gayrisafi satış hasılatı eşit ise daha fazla çalışanın yürüttüğü faaliyet ana faaliyettir.

  • Ciro
  • Çalışanlar sayısı
  • Faktör maliyetiyle katma değer
  • Girişim sayısı
  • Mal ve hizmet stoklarındaki değişim
  • Personel maliyeti
  • Toplam mal ve hizmetlerin satın alışları
  • Ücretli çalışanlar sayısı
  • Üretim değeri
  • Üzerinde değişiklik yapılmadan satılmak üzere alınan mal ve hizmetlerin satın alışları
Yukarı