Sözleşme

  • CD’de yer alan mikro veriler, 5429 sayılı Türkiye İstatistik Kanunu Madde 13’de tanımlandığı şekilde çıkarılan ve 20/06/2006 tarih ve 26204 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren “Resmi İstatistiklerde Veri Gizliliği ve Gizli Veri Güvenliğine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” esaslarına uygun olarak hazırlanmıştır.
  • Bu CD’de yer alan bireysel (mikro) veriler, 5429 sayılı Türkiye İstatistik Kanunu Madde 14’de belirtildiği gibi, hiçbir şekilde üçüncü şahıslara verilemez ve CD çoğaltılamaz.
  • CD’de yer alan mikro verinin kullanım esasları Veri Kılavuzu bölümünde belirtilmiştir.
  • CD’de yer alan veriler kullanılarak oluşturulan herhangi bir bilimsel yayında, Türkiye İstatistik Kurumu’nun ve Yaşam Memnuniyeti Araştırması’nın kaynak olarak belirtilmesi zorunludur. CD’de yer alan veriler, Yaşam Memnuniyeti Araştırması sonuçları kullanılarak oluşturulan rapor, makale, yayın vb. çalışmaların bir kopyası, Türkiye İstatistik Kurumu kütüphanesine de gönderilecektir.
  • CD’de yer alan veriler, ekonominin, toplumun sosyo-ekonomik yapısının anlaşılması ve bilimin ilerlemesi amaçlarına yönelik olarak yapılacak araştırmalar ve veri analizleri için kullanılmalıdır. Başka herhangi bir amaçla kullanılması Türkiye İstatistik Kurumu’nun yazılı iznine tabidir.
Yukarı