Özet Tablolar

Veri setinin sonuçlarının hesaplanmasında kullanılan ağırlık katsayısı(faktör) da bir değişken olarak yer almaktadır. Her hanenin, ferdin ayrı bir ağırlık katsayısı mevcuttur. Değişkenlere yönelik tablo alınmak istendiğinde elde edilebilecek sonuçların kitleyi ifade edebilmesi için ağırlıklandırılması gerekmektedir. Ağırlıklandırma işleminin doğru yapılıp yapılmadığının kontrolü için özet tablolar kontrol edilebilir.


Yukarı