Yöntem

Araştırmanın örnekleme yöntemi 2 aşamalı tabakalı küme örneklemesidir. Birinci aşamada ortalama 100 haneden oluşan kümeler (bloklar) örneğe seçilmiş, ikinci aşamada ise örneğe seçilen kümelerden sistematik seçim yöntemi kullanılarak örnek adresler belirlenmiştir.

Türkiye toplam bazında tahmin üretmek üzere yapılan tasarımda, kır yerleşim yerlerinden toplam 65 küme, kent yerleşim yerlerinden ise 449 küme olmak üzere toplam 514 küme örneğe seçilmiştir. Kır yerleşim yerlerinden 650 kent yerleşim yerlerinden ise 4 490 hane (her kümeden 10 hane) olmak üzere toplam 5 140 hane örneğe seçilmiştir. Örneğe çıkan bu hanelerden 4 500 hane ile görüşme yapılmıştır.

Yukarı