Tarihçe

Yaşam Memnuniyeti Araştırması’nın ilki, 2003 - Kasım ayında Hanehalkı Bütçe Anketi’ne ek bir modül olarak gerçekleştirilmiştir. Araştırma 2003 yılından itibaren her yıl düzenli olarak yapılmaktadır. 2003 yılında 2 140 hanehalkında 5 304 kişi ile yüz yüze görüşme yöntemi ile veri derlenmiştir. 2004 yılında 2 867 örnek hanede 6 714 kişi ile, 2005 yılında 2 880 örnek hanede 6 983 kişi ile, 2006 yılında 2 880 örnek hanede 6 432 kişi ile, 2007 yılında 2 880 örnek hanede 6 442 kişi ile, 2008 yılında 2 878 örnek hanede 6 465 kişi ile, 2009 yılında 3 561 örnek hanede 7 546 kişi ile görüşülerek veri derlenmiştir. 2010 Yaşam Memnuniyeti Araştırması 3 440 örnek hanede 7 027 kişi ile görüşülerek gerçekleştirilmiştir. 2011 Yaşam Memnuniyeti Araştırması ise 3 551 örnek hanede 7 368 kişi ile görüşme yapılan sonuçlara ilişkin değerler verilmiştir. 2012 Yaşam Memnuniyeti Araştırması, 4 069 cevaplı örnek hanede ve 7 956 cevaplı bireyle görüşülerek gerçekleştirilmiştir. Gerek il ve bölgeler arası farklılığı görmek ve gerekse il düzeyindeki diğer çalışmalara kaynak oluşturmak amacıyla Yaşam Memnuniyeti Araştırması’nın örnek hacmi il düzeyinde tahmin verecek şekilde 2013 yılında arttırılarak 103 312 cevaplı örnek hanede 196 203 cevaplı birey ile gerçekleştirilmiştir. 2013 yılından itibaren araştırmanın örnek hacminin her üç yılda bir il düzeyinde tahmin verecek şekilde tasarlanması planlanmıştır. 2014 Yaşam memnuniyeti Araştırması, 3 908 cevaplı örnek hanede 7 984 cevaplı bireyle gerçekleştirilmiştir. 2015 Yaşam memnuniyeti Araştırması ise, 4 500 cevaplı örnek hanede 9 397 cevaplı bireyle gerçekleştirilmiştir.

2004 yılında alan uygulaması öncesinde, ilk soru kağıdı üzerinde bazı değişikliklere ihtiyaç duyulmuştur. 2003 yılı verileri elde edildikten sonra, bazı soruların gözlem sayısının değerlendirme yapılabilmesi için yetersiz olduğu görülmüştür. Bu nedenle, 2003 yılı soru kağıdında bulunan çok sayıda soru, 2004 yılı soru kağıdından çıkarılmıştır.

Kamu hizmetlerinden memnuniyet kapsamında ele alınabilecek olan, ancak 2003 yılı soru kağıdında bulunmayan belediye hizmetlerine ilişkin sorular ve mevcut kamu hizmetleri sorularına ilişkin alt maddeler, 2004 yılında soru kağıdına dahil edilmiştir. 2004 yılı içinde, gündemde olan Türkiye’nin Avrupa Birliği (AB) üyeliği konusunda görüşlerin derlenmesi amacıyla bu konuları kapsayan sorular, 2004 yılı YMA soru kağıdına eklenmiştir.

2009 yılından itibaren, çevredeki diğer kişilerde önem atfedilen konular, çevredeki diğer kişilerin bireyin kendi algısı hakkındaki düşüncelerine verdiği önem, toplumsal baskı algısı ve toplumda itibar sağladığı düşünülen özellikler ve bireylerin toplumsal konulara olan ilgisine ilişkin sorular soru kağıdına eklenmiştir. 2011 yılı araştırmasında, ulaştırma hizmetlerinden, belediyelerin gıda üreten tesislerin denetiminden memnuniyeti ve ülkenin en önemli üç sorununun neler olduğuna ilişkin sorular soru kağıdına eklenmiştir.

Yukarı